Slide1
Designed by Joomla! Slider
Stowarzyszenie Komitet Dziecka
Wykaz osób wyróżnionych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 04 Czerwiec 2019 03:52

Wykaz osób wyróżnionych

Medalem Serce Dziecku

w 2019 roku

W dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 12 przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów zostaną uhonorowane osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz dzieci - za piękną postawę i pracę na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wsparcia i życzliwości.

Medal Serce Dziecku przyznawany jest raz w roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową, w skład której wchodzą uczniowie łódzkich szkół.

W dniu 16 maja 2019 roku Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone  m.in. przez samorządy uczniowskie z województwa łódzkiego i Łodzi. Medale są trwałym symbolem j wdzięczności i szacunku dzieci i młodzieży dla wyróżnianych osób i instytucji.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pani Renatta Broniewska – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu na wniosek „Piąteczek Pani Renatty”. Od 20 lat organizuje konkurs „Omnibus”. Bardzo aktywnie włącza się w akcje charytatywne na rzecz dzieci m.in. Domu Dziecka w Grotnikach. Pełniła funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Jej pasją było prowadzenie zastępów zuchów i drużyny harcerskiej w szkole. Organizuje piesze rajdy, wycieczki i zielone szkoły. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o regionie. Pani Renatta „ ma wielkie serce, gdzie każdy z nas ma swoje miejsce” - piszą uczniowie.
 2. Pan Edward Cymmer – lekarz weterynarii i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego na wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Od wielu lat wspiera dzieci niepełnosprawne i zagrożone niedostosowaniem społecznym. Aktywnie promuje wolontariat szkolny.  Wspiera finansowo, współorganizuje i jest uczestnikiem przedsięwzięć o zasięgu gminnym i krajowym działając dla dobra dzieci i młodzieży. Sprawuje opiekę weterynaryjną nad końmi do hipoterapii. Uhonorowany znaczkiem „Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski” oraz Medalem za Zasługi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie. Według wnioskodawców „jest prawdziwym przyjacielem wszystkich dzieci”.
 3. Pani Ewa Grzelak – nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 na wniosek rodziców uczniów. Swoje życie zawodowe poświęciła na pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jest Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Uczniów i ich Rodzin „Karolewska”. Prowadzi półkolonie letnie i zimowe, wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne i kolonie. Organizuje wiele przedsięwzięć, które otwierają uczniów na świat i pomagają im odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości . Jest wsparciem dla rodziców, zawsze do ich dyspozycji.
 4. Pani Jolanta Kalisiak – dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi na wniosek Parlamentu Uczniowskiego szkoły i rodziców. Pani dyrektor dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami a także realizację wielu projektów edukacyjnych i profilaktycznych również we współpracy z młodzieżą z Niemiec i z Izraela. Pani Jolanta Kalisiak od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka, a Jej uczniowie przygotowują seminaria poświęcone historii obozu przy ulicy Przemysłowej oraz przedstawienia artystyczne.
 5. Pan Kamil Kałuża – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wniosek Samorządu Uczniowskiego i uczniów klas logistycznych. Wyjątkowo oddany i opiekuńczy wychowawca. Angażuje się w pomoc uczniowi choremu na mukowiscydozę, doprowadzając do umożliwienia mu wyjścia z domu. Wspiera w różnorodny sposób ucznia w trudnej sytuacji życiowej dając mu nadzieję na lepsze życie. Uważnie słucha uczniów i podejmuje działania stosowne do sytuacji. „Jego serce jest otwarte na drugiego człowieka” – tak podsumowują Jego działalność  wnioskodawcy.
 6. Pani Lidia Leśniewicz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez organizację wielu różnorodnych przedsięwzięć.  Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie przez Panią dyrektor klasy dla uczniów z  zespołem Aspergera z zapewnieniem profesjonalnego ich wsparcia. Powołała do działalności Szkolne Koło Wolontariatu, którego uczestnicy angażują się w liczne akcje charytatywne.
 7. Pan Bogusław Olejniczak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im Króla Bolesława Chrobrego na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Jego otwartość, komunikatywność i umiejętność wspierania uczniów w rudnych sytuacjach sprawia, że jest dla nas autorytetem – piszą uczniowie. Pan Bogusław Olejniczak jest inicjatorem i współrealizatorem licznych działań na rzecz potrzebujących dzieci. Do najważniejszych należą: pozyskiwanie funduszy na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego dla dzieci oraz pomoc w doposażeniu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” we współpracy z Fundacją Gajusz, wspieranie podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Kluczyk”, organizowanie licznych akcji charytatywnych we współpracy z różnymi organizacjami pożytku publicznego. Podsumowując działalność społeczną Pana dyrektora uczniowie cytują motto podziękowań -„ Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka”.
 8. Pani Marzena Podsiedlik – dyrektor Bursy Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na wniosek Młodzieżowej Rady Bursy. Zastępuje matkę i ojca każdemu z dużej grupy młodzieży z Ukrainy. Skutecznie integrują młodzież polską i ukraińską. Jest organizatorem: udziału młodzieży w wydarzeniach kulturalnych, dodatkowych lekcji języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej. Jest skutecznym mediatorem i świetnym psychologiem. Młodzież uważa, że na szczególną uwagę zasługuje Jej umiejętność odkrywania talentów i rozpoznawania diamentów, które w umiejętny sposób potrafi szlifować. W swoich działaniach i wymaganiach jest konsekwentna, w relacjach z młodzieżą bezinteresowna. Działa z pasją i zaangażowaniem.
 9. Pani Barbara Rożniakowska – bibliotekarka XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi na wniosek społeczności szkolnej. Od wielu lat motywuje i zachęca uczniów szkoły do pracy na rzecz innych dzieci. Sama z zaangażowaniem uczestniczy w wielu przedsięwzięciach. Wraz z uczniami pakuje paczki na imprezę choinkowo-noworoczną organizowaną przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, organizuje zbiórkę funduszy w ramach akcji „Szkoło Pomóż i Ty”. Angażuje uczniów w różne akcje charytatywne, w pomoc przy zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych młodzieży niepełnosprawnej.

10.  W tym wyjątkowym roku, w związku z 40-leciem powstania Komitetu Dziecka na wniosek Prezydium Stowarzyszenia postanowiliśmy przyznać dodatkowe Medale osobom, które w czasie działalności Stowarzyszenia przez lata pomagały i nadal pomagają dzieciom pełniąc rolę bezinteresownego wolontariusza. To Oni piszą, realizują i rozliczają projekty na rzecz potrzebujących dzieci. Są wsparciem w różnych działaniach Stowarzyszenia począwszy od opieki medycznej, poprzez różne czynności organizacyjne przy przedsięwzięciach Komitetu Dziecka aż do finansowania i rozliczania turnusów rehabilitacyjnych i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych. Bez Ich zaangażowania Stowarzyszenie do dziś by nie przetrwało.  Są to:

 • Pani Halina Gmaj-Budziarek – Zastępca Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Spornej,

 

 • Pan Bogusław Tyka – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,

 

wolontariusze działający w Stowarzyszeniu Komitet Dziecka

 • Pani Danuta Adamska
 • Pani Grażyna Bogacka
 • Pani Barbara Maciejewska
 • Pani Elżbieta Małkowska
 • Pani Bogda Pyć
 • Pani Lidia Śliwińska
 • Pani Anna Walczak

11.

Medal zbiorowy – Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. W szkole propagowana jest idea wolontariatu – 16 nauczycieli posiada Certyfikaty Koordynatorów Pracy Wolontariackiej. Szkoła Podstawowa nr 174 na tle innych wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz potrzebujących. Należy do klubu Szkół UNICEF i bierze udział we wszystkich akcjach podejmowanych w celu zapewnienia wsparcia dzieciom z krajów afrykańskich m.in. szczepionek, żywności czy dostępu do wody. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Bierze udział w akcjach pomocy dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. Wspiera Domowe Hospicjum dla Dzieci oraz podopiecznych Fundacji „Gajusz”. Uczestniczy w akcji „podziel się Wigilią”. Angażuje się w działania podejmowane na rzecz dzieci we współpracy z Kołem Środowiskowym TPD Łódź-Górna. Dwa razy w roku dorośli związani ze szkołą oddają honorowo krew. W ramach projektów na rzcz społeczności lokalnej Szkoła jest organizatorem spartakiady dla przedszkolaków. Uczniowie Uczestniczą w akcji czytania dzieciom. Szkolny Teatrzyk „Na opak” i klasy organizują przedstawienia dla przedszkoli i mieszkańców osiedla. Za swoją działalność Szkoła została uhonorowana licznymi certyfikatami i tytułami.

 
Medal Serce Dziecku 2019r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 25 Maj 2019 09:19

W dniu 31 maja 2019r po raz 40. zostaną wręczone z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Medale „Serce – Dziecku”.

Jest to najważniejsze regionalne wyróżnienie przyznawane przez dzieci i młodzież ludziom dorosłym mającym szczególne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Każdego roku Medal „Serce – Dziecku” otrzymuje 10 osób. Dodatkowo przyznawany jest jeden medal zbiorowy dla organizacji, bądź instytucji, wybranych przez Kapitułę Dziecięco – Młodzieżową Medalu spośród kandydatów zgłoszonych w formie pisemnej.

Medale „Serce – Dziecku” są formą podziękowania za poświęcenie, za pracę społeczną na rzecz dzieci, za okazywane im serce, zrozumienie i pomoc.

Uroczystość wręczenia Medali wyjątkowo w tym roku odbędzie się 31 maja 2019r. i rozpocznie się punktualnie o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Pękniętego Serca Matki w łódzkim parku im.Szarych Szeregów (ul.Przemysłowa) tj. w miejscu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla dzieci i jest wyrazem hołdu dla pomordowanych. W uroczystości wezmą, jak co roku, żyjący dotąd więźniowie obozu, jako goście honorowi.

Zarząd Stowarzyszenia Komitet Dziecka

 


LAST_UPDATED2
 
Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2017 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 01 Czerwiec 2017 04:30

 

Kapituła Dziecięco - Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, ze na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od trzydziestu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ze to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy - działając w różnych dziedzinach - cząstki siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pan Adam Kocher - dyrektor Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi na wniosek uczestników zajęć i zespołów w Pałacu. Jest współzałożycielem oraz wiceprezesem i dyrektorem Fundacji Wspierania Twórczości CONVIVO, której misją jest wspieranie młodych, utalentowanych twórców. Poprzez swoje działania stwarza dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania uzdolnień artystycznych. Jest liderem międzynarodowej sieci współpracy Razem dla Młodzieży. Dzięki Jego staraniom i zaangażowaniu młodzież ma możliwość brania udziału w wyjazdach zagranicznych na festiwale, plenery, warsztaty i spotkania. Z Jego inicjatywy powstało także Łódzkie Centrum Wolontariatu, w którym młodzież realizuje działania charytatywne na rzecz potrzebujących.
 2. Pani Teresa Łęcka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor jest niezwykle życzliwą osobą. Wspiera i dopinguje uczniów. Podejmuje z nimi rozmowy na każdy temat. Jest pomysłodawcą formacji uczniowskiej Strażnicy Tradycji oraz tytułu Mentora szkoły. Organizuje półkolonie i otwarte imprezy popularyzujące osiągnięcia uczniów. Stwarza uczniom możliwości do działań na rzecz innych ludzi poprzez zbiórki charytatywne, akcje oddawania krwi, organizację różnorodnych imprez dla dzieci.
 3. Pan Maciej Mamiński - wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Znał każdego ucznia. Do dziś służy uczniom wsparciem i dobrą radą. Wszystkie działania wykonywał z wrodzoną elegancją, skromnością, oddaniem dla drugiego człowieka i niesamowitym poczuciem humoru. Jego zaletami były: dyskrecja i zaangażowanie. Wyzwalał twórcze podejście do problemów w Radzie Pedagogicznej. Rozwiązywał kilka spraw jednocześnie dbając o wnikliwe podejście do każdej z nich. Wnioskodawcy piszą o Panu Macieju Mamińskim - „Ginący gatunek człowieka z mocnym kręgosłupem -moralnym i autorytet, którego młodzież tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebuje."
 4. Pani Bogusława Pawlikowska - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 34, na wniosek Zespołu Artystycznego „Pędziwiatry". Przez 30 lat była wychowawcą kolejnych roczników klas artystycznych. Towarzyszyła uczniom w wielu przedsięwzięciach artystycznych. Była ich opiekunem podczas występów, koncertów, konkursów i festiwali. Umiejętnie dostosowywała intensywność pracy dydaktycznej do planów artystycznych dzieci. Cele edukacyjne osiągała dzięki nauczaniu dobrej organizacji czasu. Rozbudzała ciekawość i sprawiała, że Jej uczniowie wyrastali na wrażliwe, pracowite i wszechstronne osoby.
 5. Pani Małgorzata Rosołowska-Pomorska - właścicielka firmy „Adrian", Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Zgierzu na wniosek Fundacji Waldiego „Serce na dłoni". Od 10 lat wspiera finansowo i rzeczowo Fundacje. Jest także opiekunem i przyjacielem wszystkich potrzebujących. Wspiera wiele organizacji pozarządowych, sportowców i aktorów. Wspiera Dzień Dziecka i Mikołajki organizowane w Atlas Arenie, gdzie odbiera paczki ponad 5 tysięcy dzieci. Za swoją dobroć, zaangażowanie oraz inwestycje, w drugiego człowieka otrzymała wiele znaczących odznaczeń.
 6. Pan Kamil Rządkowski - informatyk, drużynowy 7. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Wataha" na wniosek Hufca ZHP Łódź Batuty „Promienistych" oraz harcerzy 7. ŁDH. Swoją instruktorską służbę, pełni całym życiem. Jest w pełni oddany swoim podopiecznym, zawsze wrażliwy na ich potrzeby. Jest organizatorem obozów harcerskich oraz letnich półkolonii dla dzieci z Łodzi. Potrafi pokazywać" w działaniu harcerskie ideały i zawsze można na niego liczyć.
 7. Pani Marianna Strugińska-Felczyńska - emerytowana nauczycielka, Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi na wniosek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zgierzu oraz Koła turystycznego PTSM w Świetlicy Środowiskowej w Zgierzu. Jest sprawnym organizatorem obozów wędrownych, wycieczek i wyjazdów dla młodzieży, na które pozyskuje środki finansowe od sponsorów. Krzewienie idei turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży stało się Jej życiową pasją, a swoje zamiłowanie łączy z pomocą osobom słabszym. Jest twórcą Świetlicy Środowiskowej w Zgierzu. Pozyskuje wolontariuszy do pracy z młodzieżą.
 8. Pani Jolanta Swiryd - na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka i XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Jako pierwsza w Łodzi otrzymała tytuł profesora oświaty. W ponad 30 letniej pracy pedagogicznej w łódzkich szkołach pełniła wiele funkcji, w tym dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego. Jako nauczyciel na pierwszym miejscu stawiała dobro uczniów. Wielu z nich osiągało znaczące sukcesy. W czasie pracy zawodowej zrealizowała ogromną liczbę, projektów, w tym 8 z funduszy unijnych. Wszystkie z myślą o młodzieży. Wspólnie z innymi nauczycielami, instytucjami lub organizacjami pozarządowymi podejmowała działania, których celem byto rozbudzenie w uczniach potrzeby pomagania innym. Do dziś wielu z nich jest wolontariuszami, czy treserami psów np. dla osób niewidomych. Od 15 lat pracuje na rzecz Stowarzyszenia Komitet Dziecka.
 9. Pani Małgorzata Tomaszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi na wniosek Samorządu Szkolnego. Pani Małgorzata inspiruje, zaraża nowymi pomysłami i sama aktywnie angażuje się w działania na rzecz uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej. Dla uczniów zawsze ma czas, uśmiech i otwarte drzwi gabinetu. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć - półkolonii, warsztatów, projektów unijnych i sportowych, debat uczniowskich. Wspiera i umożliwia takie działania uczniów, które służą ich osobistemu rozwojowi. Cieszy się szacunkiem i autorytetem wśród uczniów.
 10. Medal zbiorowy - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych im. Juliana Tuwima w Stemplewie na wniosek uczniów i rodziców. Zespół swoimi oddziaływaniami obejmuje dzieci i młodzież od 3 do 24 lat z różnorodnymi potrzebami - od niepełnosprawności, poprzez autyzm, sprzężenia, do zagrożenia niedostosowaniem społecznym. To miejsce, w którym uczy się dzieci samodzielności, zaradności, społecznego funkcjonowania. To miejsce, w którym pomaga się dzieciom zrozumieć świat, rozwija się ich pasje i talenty. Pedagodzy tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu wszystkich podopiecznych. Zespół jest znany i ceniony nie tylko w lokalnym środowisku, ale także jako organizator przedsięwzięć o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Tutaj od 35. lat wszyscy pracują z ogromnym zaangażowaniem i miłością do dzieci.
LAST_UPDATED2
 

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony