Slide1
Designed by Joomla! Slider
Odznaczenie Medalem "Serce Dziecku" w roku 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Maj 2014 13:16

WYKAZ OSÓB WYRÓŻNIONYCH MEDALEM SERCE DZIECKU W 2014 ROKU.

Szanowni Zebrani,

Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w  dniu 15 maja 2014 roku, rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

Medal „Serce Dziecku” jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu siedmiu lat, ludziom i instytucjom, szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie, dziś możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie, oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Dziś Medal Serce Dziecku otrzymują:

  1. Aneta Kubasińska

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Ostrowcach, na wniosek uczniów.

Pani Aneta Kubasińska wpaja uczniom zasady szacunku dla innych ludzi. Szczególnie dba o uczniów ubogich i potrzebujących pomocy. Swoim doświadczeniem służy rodzinom radą i pomocą, w pozyskiwaniu bezpłatnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego i środków opatrunkowych. W tym celu organizuje kiermasze i koncerty. Pani Pedagog jest dla nas przykładem jak pomagać innym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

  1. Iwona Pacaj-Jasiuk

Nauczyciel i pedagog w XXV LO w Łodzi, na wniosek społeczności uczniowskiej.

Pani Pacaj-Jasiuk jest dobrym doradcą, opiekunem i bratnią duszą młodzieży. Otwarta na troski i problemy podopiecznych. Inspiratorka współpracy szkoły z Domem Małego Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki i Domem Dziecka w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Dzięki osobowości Pani Iwony uczniowie XXV LO chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych.

  1. 3. Grażyna i Jerzy Posmykowie

Długoletni pedagodzy w województwie łódzkim, na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi.

Państwo Grażyna i Jerzy Posmykowie to małżeństwo, które od wielu lat aktywnie wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Pani Grażyna była organizatorem akcji „Twoja Szansa”, seminariów na temat historii obozu hitlerowskiego dla dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Jest koordynatorem współpracy wolontariatu młodzieżowego ze Stowarzyszeniem. W tej działalności społecznej wspiera Ją, jej małżonek Jerzy, który pełnił funkcję łódzkiego Kuratora Oświaty. Doświadczenie Pana kuratora jest często wykorzystywane przez Komitet Dziecka. Niech ten medal będzie serdecznym podziękowaniem Państwu Posmykom za wieloletnią współpracę i pomoc.

  1. 4. Ewa Sieńko

Lekarz i nauczyciel akademicki, na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.

Pani Doktor Ewa Sieńko od dwudziestu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Jest osobą skromną i pełną ciepła, która wzbudza radość i optymizm, wśród podopiecznych. Z niezwykłym zaangażowaniem działa na rzecz osób niepełnosprawnych, łącząc swoją pracę zawodową w Uniwersytecie Medycznym, z działalnością społeczną. Jesteśmy przekonani, że Pani Doktor w pełni zasługuje na uhonorowanie tym zaszczytnym medalem.

  1. 5. Zbigniew Sodolski

Emerytowany dyrektor VIII LO w Łodzi, na wniosek szkoły.

Pan Zbigniew Sodolski był wieloletnim dyrektorem ósmego liceum, w dalszym ciągu jest bardzo aktywny w pracy na rzecz szkoły. Utrzymuje stały kontakt, zarówno z nauczycielami, absolwentami, jak również obecnymi uczniami naszego liceum. Pracuje i przekazuje własne doświadczenie w Stowarzyszeniu Absolwentów, inspirując organizacje konkursów i projektów dotyczących szkoły. Pan Zbigniew jest przykładem dyrektora, który bardzo dba o związki międzypokoleniowe w środowisku naszej szkoły.

  1. 6. Aneta Grażyna Suchocka

Aktorka, na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.

Pani Grażyna Suchocka znana ze swej działalności na rzecz dzieci, nie tylko w środowisku, w którym mieszka i pracuje. Aktywnie pomaga dzieciom znajdującym się w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach. Systematycznie wspiera rodziny romskie, mieszkające w Łodzi, których los rzucił do naszego miasta. Jest osobą dobrą i tolerancyjną. Wiele wysiłku wkłada w tworzenie właściwej atmosfery, szacunku i tolerancji, w środowiskach dzieci i młodzieży.

  1. 7. Iwona i Mariusz Szmigiel

Emerytowani łódzcy nauczyciele, na wniosek zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”.

Państwo Szmiglowie są od wielu lat rodziną zastępczą dla Oliwki i Mariusza. Z wielkim poświęceniem dbają o ich rozwój, organizując im różne formy społecznej działalności, między innymi przez udział w zajęciach zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”. To nauczyciele-instruktorzy tego zespołu, obserwując ciężką pracę opiekunów, wystąpili z wnioskiem o przyznanie im, Medalu Serce Dziecku. Wysiłek zastępczych rodziców, wymaga ogromnej wiary, miłości i poświęcenia w wybranej drodze, dając Oliwce i Mariuszowi prawdziwy „dom marzeń”.

  1. Agnieszka Szymańska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi, na wniosek samorządu uczniowskiego.

Pani Agnieszka Szymańska jest nauczycielką, a od 2005 roku dyrektorem ośrodka. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w pomoc i wspieranie dzieci i młodzieży niedosłyszącej i niepełnosprawnej ruchowo. Szczególną uwagę poświęca w przygotowaniu młodzieży do przyszłego życia, wdrażając ją do udziału w kulturze i sporcie. Pani Dyrektor utrzymuje stały kontakt z absolwentami ośrodka, udzielając im pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok ludzkich problemów.

  1. Ewa Wojciechowska

Emerytowana lekarka weterynarii, na wniosek Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza.

Pani Ewa Wojciechowska od ponad dziesięciu lat poświęca wiele własnego czasu na rzecz dzieci naszego miasta, organizując różnorakie formy zagospodarowania wolnego czasu dzieciom. Pozyskuje fundusze od osób prywatnych i instytucji, aby dzieci z rodzin biednych mogły spędzić wakacje poza Łodzią. Ostatnio rozpoczęła pracę na rzecz dzieci z Ukrainy, zapraszając je do naszego miasta. Dzięki działalność społecznej Pani Ewy, wiele dzieci mogło poznać nasz kraj i zobaczyć polskie góry i morze.

  1. Medalem zbiorowym Serce Dziecku wyróżniono II LO im. Gabriela Narutowicza na wniosek społeczności uczniowskiej.

Liceum to wyróżnia się bezinteresownym zaangażowaniem uczniów i pedagogów na rzecz łódzkiego środowiska. Wolontariusze II LO są pełni pasji, kierując się w działalności troską i wrażliwością na problemy drugiego człowieka, szczególnie dzieci, między innymi: uczestniczą od wielu lat w organizacji spotkań choinkowo-noworocznych, organizowanych przez Komitet Dziecka, współpracują ze Świetlicami Środowiskowymi przy Szkole Podstawowej nr 170  i Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Od lat prowadzą akcję „Czytamy razem” oraz podejmują pracę na rzecz Domu Samotnej Matki. Niech dziś wręczony medal Serce Dziecku w stu dziesiątą rocznicę istnienia najstarszego liceum w Łodzi, będzie także formą podziękowania przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, za długoletnią pracę wolontariuszy, społeczności szkolnej.

Szanowni Laureaci, pozwólcie, że w imieniu Kapituły Medalu Serce Dziecku i wszystkich dzieci i młodzieży, pragniemy serdecznie pogratulować tego pięknego wyróżnienia. Jesteście dla nas przykładem i wzorem jak „dawać cząstkę siebie innym”. Wręczając dziś medale Serce Dziecku z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka, dziękujemy za Waszą godną szacunku postawę i pracę społeczną na rzecz dzieci.

LAST_UPDATED2
 

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony