Slide1
Designed by Joomla! Slider
Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2015 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:19

Kapituła Dziecięco- Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

  1. Pan Ryszard Andrysiak na wniosek Stowarzyszenia MAMY WIELKIE SERCA ze Świnic Warckich. Pan Ryszard jest właścicielem firmy Eltrans i wiceprezesem firmy El-Plus Sp. z o.o. w Chorzowie. Urodził się w Kraskach, małej wsi. Mimo, że mieszka w Chorzowie sercem jest związany z rodzinnymi stronami, gdzie wciąż wspiera różnorodne inicjatywy społeczne. To człowiek wielkiego serca, który jest przyjacielem dzieci specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Nigdy nie odmawia pomocy.
  2. Państwo Krystyna i Zdzisław Brewińscy prowadzący od 25 lat Rodzinny Dom Dziecka, w którym wychowali 21 dzieci. Są inicjatorami promowania w skali regionu idei rodzinnej opieki zastępczej jako alternatywy do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Państwo Brewińscy to osoby skromne, oddane idei rodzicielstwa zastępczego, mające otwarte serca dla dzieci pozbawionych rodziców lub opieki i miłości rodzicielskiej. Są przykładem prawdziwego oddania swego serca dziecku.
  3. Pani Zdzisława Jóźwiak – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za podjęcie różnorodnych inicjatyw. Między innymi utworzyła oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, powołała zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który otacza opieką dzieci z różnymi niepełno sprawnościami od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Współuczestniczyła w zorganizowaniu Specjalistycznej Świetlicy Terapeutycznej TPD dla Dzieci Niepełnosprawnych. Dzięki pracy i entuzjazmowi Pani Zdzisławy Jóźwiak szkoła jest miejscem przytulnym, przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci.
  4. Pan Ryszard Kotulski – na wniosek Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, w którym przez wiele lat prowadził zajęcia plastyczne i wychowywał pokolenia dzieci i młodzieży. Rozwijał i kształtował ich umiejętności kreatywnego myślenia, ucząc akceptacji i tolerancji. Jego podopieczni otrzymywali nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Medal jest także serdecznym podziękowaniem za długoletnią działalność w Stowarzyszeniu Komitet Dziecka.
  5. Pani Anna Łapska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach – na wniosek Samorządu Uczniowskiego, który tym Medalem pragnie uhonorować nie tylko Panią Dyrektor, ale również wszystkich nauczycieli, którzy oddają cząstkę siebie innym. Dzięki inicjatywom Pani Dyrektor szkoła ma możliwość uczestniczenia w wielu akcjach pomagającym dzieciom, w tym niepełnosprawnym jak pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wycześniaku, Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” czy chorym dzieciom ze skierniewickiego szpitala.
  6. Pani Józefa Krystyna Mikita –dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku Harcerstwa Polskiego „Nadwarciański Gród” w Załęczu  na wniosek Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza. Pani Krystyna Mikita jest wieloletnim dyrektorem ośrodka w Załęczu i Jej osoba ma bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w Załęczu. Organizuje różnorodne projekty, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Profesjonalnie przygotowane zajęcia zapewniają wszystkim uczestnikom wspaniały pobyt. Pani Krystyna Mikita jest zawsze blisko młodzieży, słucha jej uwag i pomaga w każdej sytuacji.
  7. Pani Barbara Radomska – pedagog szkolny w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 5 na wniosek Samorządu Uczniowskiego, który we wniosku wymienia wiele unikalnych inicjatyw Pani Pedagog. Na szczególne podkreślenie zasługuje wsparcie jakiego udziela licznej grupie dziewcząt spodziewających się dziecka, wychowujących potomstwo czy zajmujących się młodszym rodzeństwem. Zna każdego ucznia, który potrzebuje pomocy i sobie tylko wiadomymi drogami potrafi pomóc nie tylko w sprawach materialnych ale również w przygotowaniu do dorosłości poprzez np. realizację projektu „W dorosłe życie bez długów”. Uczy odważnego pokonywania trudności i wzmacnia wiarę w lepszą przyszłość.
  8. Pan Andrzej Stysiński – dyrektor Carrefour Polska na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. Pan dyrektor nie ogranicza się tylko do pracy zawodowej. Znakomicie łączy ją z działalnością charytatywną. Jest człowiekiem o otwartym umyśle i gorącym sercu. Nieustannie stara się być z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Pochyla się nad ich potrzebami i wspiera ich materialnie. Pan Andrzej to osoba nakierowana na pomoc nie tylko jednej placówce, ale wszystkim, którzy potrzebują pomocy.
  9. Pani Halina Wawrzyniak – właścicielka firmy piekarsko-cukierniczej na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka za okazywanie od wielu lat ogromnej życzliwości dla naszego Stowarzyszenia. To Ona każdego 1 czerwca jest naszym sponsorem przekazującym słodycze na spotkania z dziećmi, byłymi więźniami i gośćmi. Dziękujemy Pani Halinie za Jej piękną postawę babci, matki – człowieka wielkiego serca. Na pewno pozostanie na długo przyjacielem naszego Stowarzyszenia.

10.  Medal zbiorowy – XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi na wniosek uczniów liceum. Wyróżnia się ono szczególną dbałością o rozwój i dobro uczniów. Liceum buduje w uczniach i pracownikach wiarę we własne możliwości, odwagę do stawiania czoła przeciwnościom oraz do wytyczania sobie wybitnych celów. Stwarza wiele możliwości do aktywności i działalności na rzecz środowiska lokalnego i drugiego człowieka, dzięki czemu uczniowie organizują szereg akcji charytatywnych, honorowo oddają krew, organizują zajęcia dla kolegów i koleżanek z gimnazjów, dbają o zwierzęta w schroniskach, organizując akcje zbierania karmy.

Między innymi, od 10 lat szkoła jest organizatorem seminarium poświęconego likwidacji Obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej.

Uczniowie mówią – siłę naszej szkoły stanowią ludzie –mądrzy i oddani nauczyciele  oraz uczniowie z dużymi aspiracjami edukacyjnymi.

 

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony