Slide1
Designed by Joomla! Slider
Laureaci Medalu Serce Dziecku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 12 Luty 2012 09:34

LAUREACI MEDALU "SERCE - DZIECKU"
1988 - 2014


Medal "Serce - Dziecku" jest najwyższym dziecięcym wyróżnieniem
w regionie łódzkim.
Ofiarowując to wyróżnienie pragniemy podziękować za miłość
i ofiarność w pracy społecznej na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los.
Wręczenie Medalu odbywa się w dniu 1 czerwca pod Pomnikiem "Pękniętego Serca" w Parku Szarych Szeregów przy ul. Przemysłowej
w Łodzi.

Stowarzyszenie Komitet Dziecka
oraz Kapituła Dziecięco Młodzieżowa
pragnie zapoznać Państwa z pełną listą nagrodzonych osób i instytucji tą wyjątkową nagrodą.
Przedstawiamy również Skład Kapituły, która przyznawała nagrodę Medalu "Serce Dziecku"

 

Rok 2014

WYKAZ OSÓB WYRÓŻNIONYCH MEDALEM SERCE DZIECKU W 2014 ROKU.

 

 

  1. Aneta Kubasińska

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Ostrowcach, na wniosek uczniów.

Pani Aneta Kubasińska wpaja uczniom zasady szacunku dla innych ludzi. Szczególnie dba o uczniów ubogich i potrzebujących pomocy. Swoim doświadczeniem służy rodzinom radą i pomocą, w pozyskiwaniu bezpłatnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego i środków opatrunkowych. W tym celu organizuje kiermasze i koncerty. Pani Pedagog jest dla nas przykładem jak pomagać innym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

  1. Iwona Pacaj-Jasiuk

Nauczyciel i pedagog w XXV LO w Łodzi, na wniosek społeczności uczniowskiej.

Pani Pacaj-Jasiuk jest dobrym doradcą, opiekunem i bratnią duszą młodzieży. Otwarta na troski i problemy podopiecznych. Inspiratorka współpracy szkoły z Domem Małego Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki i Domem Dziecka w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Dzięki osobowości Pani Iwony uczniowie XXV LO chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych.

  1. 3. Grażyna i Jerzy Posmykowie

Długoletni pedagodzy w województwie łódzkim, na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi.

Państwo Grażyna i Jerzy Posmykowie to małżeństwo, które od wielu lat aktywnie wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Pani Grażyna była organizatorem akcji „Twoja Szansa”, seminariów na temat historii obozu hitlerowskiego dla dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Jest koordynatorem współpracy wolontariatu młodzieżowego ze Stowarzyszeniem. W tej działalności społecznej wspiera Ją, jej małżonek Jerzy, który pełnił funkcję łódzkiego Kuratora Oświaty. Doświadczenie Pana kuratora jest często wykorzystywane przez Komitet Dziecka. Niech ten medal będzie serdecznym podziękowaniem Państwu Posmykom za wieloletnią współpracę i pomoc.

  1. 4. Ewa Sieńko

Lekarz i nauczyciel akademicki, na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.

Pani Doktor Ewa Sieńko od dwudziestu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Jest osobą skromną i pełną ciepła, która wzbudza radość i optymizm, wśród podopiecznych. Z niezwykłym zaangażowaniem działa na rzecz osób niepełnosprawnych, łącząc swoją pracę zawodową w Uniwersytecie Medycznym, z działalnością społeczną. Jesteśmy przekonani, że Pani Doktor w pełni zasługuje na uhonorowanie tym zaszczytnym medalem.

  1. 5. Zbigniew Sodolski

Emerytowany dyrektor VIII LO w Łodzi, na wniosek szkoły.

Pan Zbigniew Sodolski był wieloletnim dyrektorem ósmego liceum, w dalszym ciągu jest bardzo aktywny w pracy na rzecz szkoły. Utrzymuje stały kontakt, zarówno z nauczycielami, absolwentami, jak również obecnymi uczniami naszego liceum. Pracuje i przekazuje własne doświadczenie w Stowarzyszeniu Absolwentów, inspirując organizacje konkursów i projektów dotyczących szkoły. Pan Zbigniew jest przykładem dyrektora, który bardzo dba o związki międzypokoleniowe w środowisku naszej szkoły.

  1. 6. Aneta Grażyna Suchocka

Aktorka, na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.

Pani Grażyna Suchocka znana ze swej działalności na rzecz dzieci, nie tylko w środowisku, w którym mieszka i pracuje. Aktywnie pomaga dzieciom znajdującym się w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach. Systematycznie wspiera rodziny romskie, mieszkające w Łodzi, których los rzucił do naszego miasta. Jest osobą dobrą i tolerancyjną. Wiele wysiłku wkłada w tworzenie właściwej atmosfery, szacunku i tolerancji, w środowiskach dzieci i młodzieży.

  1. 7. Iwona i Mariusz Szmigiel

Emerytowani łódzcy nauczyciele, na wniosek zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”.

Państwo Szmiglowie są od wielu lat rodziną zastępczą dla Oliwki i Mariusza. Z wielkim poświęceniem dbają o ich rozwój, organizując im różne formy społecznej działalności, między innymi przez udział w zajęciach zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”. To nauczyciele-instruktorzy tego zespołu, obserwując ciężką pracę opiekunów, wystąpili z wnioskiem o przyznanie im, Medalu Serce Dziecku. Wysiłek zastępczych rodziców, wymaga ogromnej wiary, miłości i poświęcenia w wybranej drodze, dając Oliwce i Mariuszowi prawdziwy „dom marzeń”.

  1. Agnieszka Szymańska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi, na wniosek samorządu uczniowskiego.

Pani Agnieszka Szymańska jest nauczycielką, a od 2005 roku dyrektorem ośrodka. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w pomoc i wspieranie dzieci i młodzieży niedosłyszącej i niepełnosprawnej ruchowo. Szczególną uwagę poświęca w przygotowaniu młodzieży do przyszłego życia, wdrażając ją do udziału w kulturze i sporcie. Pani Dyrektor utrzymuje stały kontakt z absolwentami ośrodka, udzielając im pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok ludzkich problemów.

  1. Ewa Wojciechowska

Emerytowana lekarka weterynarii, na wniosek Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza.

Pani Ewa Wojciechowska od ponad dziesięciu lat poświęca wiele własnego czasu na rzecz dzieci naszego miasta, organizując różnorakie formy zagospodarowania wolnego czasu dzieciom. Pozyskuje fundusze od osób prywatnych i instytucji, aby dzieci z rodzin biednych mogły spędzić wakacje poza Łodzią. Ostatnio rozpoczęła pracę na rzecz dzieci z Ukrainy, zapraszając je do naszego miasta. Dzięki działalność społecznej Pani Ewy, wiele dzieci mogło poznać nasz kraj i zobaczyć polskie góry i morze.

  1. Medalem zbiorowym Serce Dziecku wyróżniono II LO im. Gabriela Narutowicza na wniosek społeczności uczniowskiej.

Liceum to wyróżnia się bezinteresownym zaangażowaniem uczniów i pedagogów na rzecz łódzkiego środowiska. Wolontariusze II LO są pełni pasji, kierując się w działalności troską i wrażliwością na problemy drugiego człowieka, szczególnie dzieci, między innymi: uczestniczą od wielu lat w organizacji spotkań choinkowo-noworocznych, organizowanych przez Komitet Dziecka, współpracują ze Świetlicami Środowiskowymi przy Szkole Podstawowej nr 170  i Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Od lat prowadzą akcję „Czytamy razem” oraz podejmują pracę na rzecz Domu Samotnej Matki. Niech dziś wręczony medal Serce Dziecku w stu dziesiątą rocznicę istnienia najstarszego liceum w Łodzi, będzie także formą podziękowania przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, za długoletnią pracę wolontariuszy, społeczności szkolnej.

 

Szanowni Laureaci, pozwólcie, że w imieniu Kapituły Medalu Serce Dziecku i wszystkich dzieci i młodzieży, pragniemy serdecznie pogratulować tego pięknego wyróżnienia. Jesteście dla nas przykładem i wzorem jak „dawać cząstkę siebie innym”. Wręczając dziś medale Serce Dziecku z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka, dziękujemy za Waszą godną szacunku postawę i pracę społeczną na rzecz dzieci.

Rok 2013

1. Pan MARCIN JÓZEFACIUK nauczyciel w XXX LO w Łodzi - na wniosek uczniów szkoły .Pan Marcin Józefaciuk jest od kilku lat szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia oraz współopiekunem Samorządu Szkolnego. Jest organizatorem akcji sprzątania Starego Cmentarza - najstarszej nekropolii w naszym mieście.Codziennie spotyka się ze swoimi uczniami na zajęciach pozaszkolnych oraz służy im na co dzień pomocą w szkole i poza nią .

2. Ksiądz PIOTR KOSMALA - kanonik w Parafii Opatrzności Bożej w Łodzi - na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej. Ksiądz Piotr Kosmala jest od wielu lat opiekunem dzieci i innych osób niepełnosprawnych przy parafii rzymskokatolickiej Opatrzności Bożej. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu ważnych akcji i przedsięwzięć , które bardzo wysoko oceniają dzieci i ich rodzice - szczególnie organizowane przez księdza Piotra wycieczki krajowe i zagraniczne oraz kolonie w Sielpi.

3. Pani URSZULA MACHCIŃSKA - koordynator inicjatywy „Latające Babcie” - na wniosek uczniów Szkoły Podstawowej nr 70. Pani Urszula Machcińska jest przedstawicielką czternastu pań skupionych w grupie „Latających Babć”, które swą twórczość artystyczną w postaci bajek i wierszy dedykują dzieciom w szpitalach , przedszkolach , domach dziecka i szkołach wystawiając barwne przedstawienia, w stylizowanych strojach, z rekwizytami i stosowną scenografią . Babcie zawsze „latają” do dzieci z otwartym sercem niosąc radość i entuzjazm.

4. Pan PAWEŁ MISZCZAK - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 44, dyrygent orkiestry szkolnej - na wniosek Samorządu Uczniowskiego poparty przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka. Pan Paweł Miszczak to osoba szczególnie oddana pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczyciel pasjonat , przyjaciel dzieci dla którego najważniejszym celem jest dobro uczniów. Pan Paweł Miszczak jest melomanem który swoją miłością do muzyki potrafi zarazić uczniów tworząc Szkolną Orkiestrę Dętą oraz chór szkolny. Orkiestra Szkoły Podstawowej nr 44 pod jego kierownictwem od wielu lat uświetnia swoimi występami imprezę choinkowo-noworoczną organizowaną corocznie przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka.

5. Pani KAMILA NOWETA - pedagog szkolny-psycholog w XXIII LO w Łodzi - na wniosek uczniów XXIII LO poparty przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka. Pani Kamila Noweta to wzór pedagoga inspirująca uczniów szkoły do bezinteresownego działania na rzecz drugiego człowieka. Swoim przykładem uczy wrażliwości na potrzeby innych , zachęca do niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym. Jest koordynatorką różnych programów i akcji społecznych , między innymi : „Różowa wstążeczka „ i „Maraton tolerancji”. Pani Kamila Noweta wraz z grupą uczniów-wolontariuszy, od wielu lat bardzo aktywnie wspiera działalność Stowarzyszenia Komitet Dziecka.

6. Pani KATARZYNA OGŁUSZKA - dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 137 w Łodzi – na wniosek rodziców dzieci przedszkolaków.Pani Katarzyna Ogłuszka jako dyrektor wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków a jej działania są daleko wybiegają poza formalne wymagania. Z jej inicjatywy zaczął funkcjonować unijny projekt „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”, w ramach którego prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci z zakresu rekreacji ruchowej, edukacji muzycznej, plastycznej i teatralnej mające na celu zmniejszanie różnic w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. Pani Katarzyna Ogłuszka jest organizatorem festiwalu „Bawmy się razem” dla przedszkoli integracyjnych z całego województwa. Współpracuje też aktywnie z fundacją „Jaś i Małgosia”.

7. Pani URSZULA SOCHACKA - reżyser filmu o hitlerowskim obozie martyrologii dzieci w Łodzi - na wniosek Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi . Pani Urszula Sochacka to osoba , która szczególnie zaangażowała się w ideę upowszechnienia pamięci o hitlerowskim Obozie dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Przemysłowej w Łodzi. Realizacji tego celu poświęciła kilka lat swojego życia szukając dokumentów dotyczących tego obozu. Odszukała w całej Polsce wielu byłych więźniów i spisała ich wspomnienia a zdobytą wiedzę postanowiła upowszechnić wśród kolejnych pokoleń. Jest współautorką projektu „Uwolnić Chudego – dziś dajemy Wam nie tylko pamięć” w ramach którego uczniowie szkół Łodzi i województwa poznawali historię obozu. Jest scenarzystką i reżyserką filmu dokumentalnego o obozie pt.:”Nie wolno się brzydko bawić” a także autorką książki pt.:”E...tam” opartej na wspomnieniach byłej więźniarki – pani Genowefy Kowalczuk”.

8. Pani JADWIGA SOJA - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie – na wniosek dzieci ze świetlicy środowiskowej w Grabowie. Pani Jadwiga Soja jest założycielką świetlicy środowiskowej która działa od kilkunastu lat w Grabowie i jest miejscem gdzie dzieci odrabiają lekcje oraz rozwijają zainteresowania plastyczne, muzyczne , taneczne i teatralne. Pani Jadwiga organizuje dla licznej grupy dzieci różnorodne imprezy okolicznościowe / Wigilia, Dzień Matki, Andrzejki, itp./, wycieczki, bale, kuligi, grile, itd., towarzyszy im podczas oglądania seansów filmowych i wystaw oraz podczas kolonii i półkolonii. Zawsze i wszędzie okazuje dzieciom wiele miłości i serdeczności.

9. Pani JOANNA STASIAK - kierownik Domu Pobytu Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul.Rojnej 18A w Łodzi - na wniosek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Specjalnej Troski „TROSKA”. Pani Joanna Stasiak jest osobą wyjątkową bo całym sercem oddaną ludziom a szczególnie dzieciom potrzebującym wsparcia i pomocy. Bardzo poświęca się pracy dla dobra dzieci niepełnosprawnych starając się wszelkimi sposobami i środkami zapewnić im godne życie i zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju .W opinii rodziców pani Joanna Stasiak wzorowo prowadzi powierzony jej Dom Dziennego Pobytu zapewniając dzieciom wspaniałą opiekę oraz zajęcia terapeutyczne np. hipoterapię, muzykoterapię, rehabilitację ruchową , itp. Jest także organizatorką letnich turnusów rehabilitacyjnych dla swoich podopiecznych.

10. Grupa ATLAS – medal zbiorowy – na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi Grupa ATLAS jest znanym w Polsce i na świecie przedsiębiorstwem działającym w obszarze chemii budowlanej. Firma została założona w roku 1991 przez trzech mieszkańców naszego miasta. Od początku swojej działalności dokłada starań by być firmą społecznie odpowiedzialną i część zysków przeznacza na finansowanie celów społecznych. W roku 1966 właściciele firmy powołali Fundację Dobroczynności „Atlas” poprzez którą firma pomoga wielu ludziom ,organizacjom i instytucjom, w tym między innymi czterem Domom Dziecka w różnych rejonach kraju oraz Zespołowi Szkół Specjalnych w Kędzierzynie Koźlu. W roku 2012 firma ATLAS zwyciężyła w konkursie „Liderzy filantropii” między innymi w kategorii „firma która na cele społeczne przekazała największy odsetek swoich dochodów”. ATLAS od kilku lat sponsoruje działania Stowarzyszenia Komitet Dziecka przekazując środki finansowe na organizację integracyjnej imprezy choinkowo-noworocznej która odbywa się corocznie od ponad 30-u lat.

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2000

Rok 1999

Rok 1998

Rok 1997

Rok 1996

Rok 1995

Rok 1994

Rok 1993

Rok 1992

Rok 1991

Rok 1990

Rok 1989

Rok 1988


 


Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony