Slide1
Designed by Joomla! Slider
Nasze 40-lecie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 21 Październik 2019 21:05

Nasze 40-lecie

Stowarzyszenie Komitet Dziecka Nr KRS: 0000070237 powstało jako organizacja pozarządowa w 1979 roku jako odpowiedź łódzkich społeczników na apel ONZ w Międzynarodowym Roku Dziecka. Od 2007 roku jest organizacją pożytku publicznego. Jako jedyne w województwie łódzkim działa wyłącznie w oparciu o wolontariat, co oznacza, że wszystkie fundusze jakie otrzymuje Stowarzyszenie są wykorzystywane na jego działalność statutową. Najważniejszym celem organizacji jest pomoc dzieciom z ubogich rodzin oraz dzieciom niepełnosprawnym.

Założycielką i pierwszą przewodniczącą Komitetu Dziecka była dr Genowefa Adamczewska, która za pracą na rzecz dzieci została wyróżniona Orderem Uśmiechu (1993 r.), Nagrodą Miasta Łodzi (2015 r.) oraz Medalem Serce Dziecku (2017 r.). Po 38. latach przewodniczenie Stowarzyszeniu przejęła Alicja Wojciechowska - była wieloletnia dyrektor XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, wyróżniona Medalem Jordana, tytułem Przyjaciel Dziecka oraz Medalem Serce Dziecku.

Przez wiele lat działalność Komitetu Dziecka wspierali znakomici łodzianie różnych profesji. Wśród nich byli m.in.: Barbara Dębieć, Danuta Falak, Zofia Ajnenkiel, Stanisław Kluska, Jerzy Jurkiewicz i wielu innych.

Wielkie znaczenie dla działalności społecznej Stowarzyszenia ma życzliwa atmosfera stworzona przez Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Tam od lat znajduje się siedziba Komitetu Dziecka. Kolejni dyrektorzy Pałacu - Mirosław Wilk, Maria Olbrychowska, Monika Kamieńska, Barbara Słabicka i Adam Kocher oraz inni pracownicy zawsze wspierali działalność na rzecz dzieci.

Przez 40 lat Komitet Dziecka doświadczył serdecznej pomocy od władz wojewódzkich i miejskich. Dużym wsparciem była i jest pomoc wielu sponsorów i sympatyków, co pozwoliło realizować ambitny i bardzo potrzebny program pomocy dzieciom.

Od 1982 roku Stowarzyszenie organizuje w grudniu w Teatrze Wielkim w Łodzi integracyjną imprezę świąteczno-noworoczną dla dzieci z Łodzi i województwa łódzkiego. Organizację tego przedsięwzięcia każdego roku wspiera Łódzki Kurator Oświaty i Wydział Edukacji UMŁ. Wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania młodzieży i nauczycieli z II LO, XV LO, XXIII LO oraz XXV LO. Zawsze jest to przedstawienie i paczka ze słodyczami od św. Mikołaja. W przerwach przedstawienia czas umila orkiestra Szkoły Podstawowej nr 44 grając kolędy i światowe standardy muzyczne. Dyrygentem orkiestry jest dyrektor szkoły - Paweł Miszczak. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 38 tys. dzieci, a Mikołajowie wręczyli ok. 50 tys. paczek. Paczki w tym czasie otrzymują także dzieci leżące w łódzkich szpitalach.

Od 1988 roku w Dniu Dziecka w samo południe Komitet Dziecka organizuje spotkania pod Pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów. Przychodzą na nie byli więźniowie hitlerowskiego obozu dziecięcego przy ul. Przemysłowej w Łodzi oraz młodzież szkolna z Łodzi i różnych miejscowości województwa łódzkiego. Tego dnia przed uroczystością XXIV LO w swoim gmachu organizuje od 2006 roku seminarium poświęcone historii obozu.

Od lat pełni pieczę nad pomnikiem i utrzymuje kontakty z byłymi więźniami obozu znajdująca się w pobliżu 81 Szkoła Podstawowa pod kierownictwem Bożeny Będzińskiej -Wosik.

Od 31 lat wielką rolę wychowawczą spełnia powoływana co 2 lub 3 lata Kapituła Medalu Serce Dziecku złożona z uczniów łódzkich szkół. Co roku Kapituła rozpatruje wnioski i przyznaje najwyższe regionalne wyróżnienie dla osób dorosłych pracujących na rzecz dzieci. Przez wszystkie lata przyznano ogółem 310 medali. Wśród nich niecałe 10% stanowią medale przyznane instytucjom. Do najbardziej znanych osób uhonorowanych przez Kapitułę należą: Jerzy Owsiak, Janina Ochojska, Jolanta Kwaśniewska oraz Jolanta Chełmińska.

Dziękujemy Wszystkim za wieloletnie wsparcie.

LAST_UPDATED2
 
Wykaz osób wyróżnionych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 04 Czerwiec 2019 03:52

Wykaz osób wyróżnionych

Medalem Serce Dziecku

w 2019 roku

W dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 12 przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów zostaną uhonorowane osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz dzieci - za piękną postawę i pracę na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wsparcia i życzliwości.

Medal Serce Dziecku przyznawany jest raz w roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową, w skład której wchodzą uczniowie łódzkich szkół.

W dniu 16 maja 2019 roku Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone  m.in. przez samorządy uczniowskie z województwa łódzkiego i Łodzi. Medale są trwałym symbolem j wdzięczności i szacunku dzieci i młodzieży dla wyróżnianych osób i instytucji.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pani Renatta Broniewska – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu na wniosek „Piąteczek Pani Renatty”. Od 20 lat organizuje konkurs „Omnibus”. Bardzo aktywnie włącza się w akcje charytatywne na rzecz dzieci m.in. Domu Dziecka w Grotnikach. Pełniła funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Jej pasją było prowadzenie zastępów zuchów i drużyny harcerskiej w szkole. Organizuje piesze rajdy, wycieczki i zielone szkoły. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o regionie. Pani Renatta „ ma wielkie serce, gdzie każdy z nas ma swoje miejsce” - piszą uczniowie.
 2. Pan Edward Cymmer – lekarz weterynarii i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego na wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Od wielu lat wspiera dzieci niepełnosprawne i zagrożone niedostosowaniem społecznym. Aktywnie promuje wolontariat szkolny.  Wspiera finansowo, współorganizuje i jest uczestnikiem przedsięwzięć o zasięgu gminnym i krajowym działając dla dobra dzieci i młodzieży. Sprawuje opiekę weterynaryjną nad końmi do hipoterapii. Uhonorowany znaczkiem „Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski” oraz Medalem za Zasługi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie. Według wnioskodawców „jest prawdziwym przyjacielem wszystkich dzieci”.
 3. Pani Ewa Grzelak – nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 na wniosek rodziców uczniów. Swoje życie zawodowe poświęciła na pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jest Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Uczniów i ich Rodzin „Karolewska”. Prowadzi półkolonie letnie i zimowe, wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne i kolonie. Organizuje wiele przedsięwzięć, które otwierają uczniów na świat i pomagają im odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości . Jest wsparciem dla rodziców, zawsze do ich dyspozycji.
 4. Pani Jolanta Kalisiak – dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi na wniosek Parlamentu Uczniowskiego szkoły i rodziców. Pani dyrektor dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami a także realizację wielu projektów edukacyjnych i profilaktycznych również we współpracy z młodzieżą z Niemiec i z Izraela. Pani Jolanta Kalisiak od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka, a Jej uczniowie przygotowują seminaria poświęcone historii obozu przy ulicy Przemysłowej oraz przedstawienia artystyczne.
 5. Pan Kamil Kałuża – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wniosek Samorządu Uczniowskiego i uczniów klas logistycznych. Wyjątkowo oddany i opiekuńczy wychowawca. Angażuje się w pomoc uczniowi choremu na mukowiscydozę, doprowadzając do umożliwienia mu wyjścia z domu. Wspiera w różnorodny sposób ucznia w trudnej sytuacji życiowej dając mu nadzieję na lepsze życie. Uważnie słucha uczniów i podejmuje działania stosowne do sytuacji. „Jego serce jest otwarte na drugiego człowieka” – tak podsumowują Jego działalność  wnioskodawcy.
 6. Pani Lidia Leśniewicz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez organizację wielu różnorodnych przedsięwzięć.  Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie przez Panią dyrektor klasy dla uczniów z  zespołem Aspergera z zapewnieniem profesjonalnego ich wsparcia. Powołała do działalności Szkolne Koło Wolontariatu, którego uczestnicy angażują się w liczne akcje charytatywne.
 7. Pan Bogusław Olejniczak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im Króla Bolesława Chrobrego na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Jego otwartość, komunikatywność i umiejętność wspierania uczniów w rudnych sytuacjach sprawia, że jest dla nas autorytetem – piszą uczniowie. Pan Bogusław Olejniczak jest inicjatorem i współrealizatorem licznych działań na rzecz potrzebujących dzieci. Do najważniejszych należą: pozyskiwanie funduszy na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego dla dzieci oraz pomoc w doposażeniu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” we współpracy z Fundacją Gajusz, wspieranie podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Kluczyk”, organizowanie licznych akcji charytatywnych we współpracy z różnymi organizacjami pożytku publicznego. Podsumowując działalność społeczną Pana dyrektora uczniowie cytują motto podziękowań -„ Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka”.
 8. Pani Marzena Podsiedlik – dyrektor Bursy Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na wniosek Młodzieżowej Rady Bursy. Zastępuje matkę i ojca każdemu z dużej grupy młodzieży z Ukrainy. Skutecznie integrują młodzież polską i ukraińską. Jest organizatorem: udziału młodzieży w wydarzeniach kulturalnych, dodatkowych lekcji języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej. Jest skutecznym mediatorem i świetnym psychologiem. Młodzież uważa, że na szczególną uwagę zasługuje Jej umiejętność odkrywania talentów i rozpoznawania diamentów, które w umiejętny sposób potrafi szlifować. W swoich działaniach i wymaganiach jest konsekwentna, w relacjach z młodzieżą bezinteresowna. Działa z pasją i zaangażowaniem.
 9. Pani Barbara Rożniakowska – bibliotekarka XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi na wniosek społeczności szkolnej. Od wielu lat motywuje i zachęca uczniów szkoły do pracy na rzecz innych dzieci. Sama z zaangażowaniem uczestniczy w wielu przedsięwzięciach. Wraz z uczniami pakuje paczki na imprezę choinkowo-noworoczną organizowaną przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, organizuje zbiórkę funduszy w ramach akcji „Szkoło Pomóż i Ty”. Angażuje uczniów w różne akcje charytatywne, w pomoc przy zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych młodzieży niepełnosprawnej.

10.  W tym wyjątkowym roku, w związku z 40-leciem powstania Komitetu Dziecka na wniosek Prezydium Stowarzyszenia postanowiliśmy przyznać dodatkowe Medale osobom, które w czasie działalności Stowarzyszenia przez lata pomagały i nadal pomagają dzieciom pełniąc rolę bezinteresownego wolontariusza. To Oni piszą, realizują i rozliczają projekty na rzecz potrzebujących dzieci. Są wsparciem w różnych działaniach Stowarzyszenia począwszy od opieki medycznej, poprzez różne czynności organizacyjne przy przedsięwzięciach Komitetu Dziecka aż do finansowania i rozliczania turnusów rehabilitacyjnych i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych. Bez Ich zaangażowania Stowarzyszenie do dziś by nie przetrwało.  Są to:

 • Pani Halina Gmaj-Budziarek – Zastępca Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Spornej,

 

 • Pan Bogusław Tyka – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,

 

wolontariusze działający w Stowarzyszeniu Komitet Dziecka

 • Pani Danuta Adamska
 • Pani Grażyna Bogacka
 • Pani Barbara Maciejewska
 • Pani Elżbieta Małkowska
 • Pani Bogda Pyć
 • Pani Lidia Śliwińska
 • Pani Anna Walczak

11.

Medal zbiorowy – Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. W szkole propagowana jest idea wolontariatu – 16 nauczycieli posiada Certyfikaty Koordynatorów Pracy Wolontariackiej. Szkoła Podstawowa nr 174 na tle innych wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz potrzebujących. Należy do klubu Szkół UNICEF i bierze udział we wszystkich akcjach podejmowanych w celu zapewnienia wsparcia dzieciom z krajów afrykańskich m.in. szczepionek, żywności czy dostępu do wody. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Bierze udział w akcjach pomocy dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. Wspiera Domowe Hospicjum dla Dzieci oraz podopiecznych Fundacji „Gajusz”. Uczestniczy w akcji „podziel się Wigilią”. Angażuje się w działania podejmowane na rzecz dzieci we współpracy z Kołem Środowiskowym TPD Łódź-Górna. Dwa razy w roku dorośli związani ze szkołą oddają honorowo krew. W ramach projektów na rzcz społeczności lokalnej Szkoła jest organizatorem spartakiady dla przedszkolaków. Uczniowie Uczestniczą w akcji czytania dzieciom. Szkolny Teatrzyk „Na opak” i klasy organizują przedstawienia dla przedszkoli i mieszkańców osiedla. Za swoją działalność Szkoła została uhonorowana licznymi certyfikatami i tytułami.

 
Medal Serce Dziecku 2019r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 25 Maj 2019 09:19

W dniu 31 maja 2019r po raz 40. zostaną wręczone z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Medale „Serce – Dziecku”.

Jest to najważniejsze regionalne wyróżnienie przyznawane przez dzieci i młodzież ludziom dorosłym mającym szczególne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Każdego roku Medal „Serce – Dziecku” otrzymuje 10 osób. Dodatkowo przyznawany jest jeden medal zbiorowy dla organizacji, bądź instytucji, wybranych przez Kapitułę Dziecięco – Młodzieżową Medalu spośród kandydatów zgłoszonych w formie pisemnej.

Medale „Serce – Dziecku” są formą podziękowania za poświęcenie, za pracę społeczną na rzecz dzieci, za okazywane im serce, zrozumienie i pomoc.

Uroczystość wręczenia Medali wyjątkowo w tym roku odbędzie się 31 maja 2019r. i rozpocznie się punktualnie o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Pękniętego Serca Matki w łódzkim parku im.Szarych Szeregów (ul.Przemysłowa) tj. w miejscu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla dzieci i jest wyrazem hołdu dla pomordowanych. W uroczystości wezmą, jak co roku, żyjący dotąd więźniowie obozu, jako goście honorowi.

Zarząd Stowarzyszenia Komitet Dziecka

 


LAST_UPDATED2
 
Medal Serce-Dziecku 2018r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 05 Marzec 2018 11:02

W dniu 30 maja 2018r po raz 30. zostaną wręczone z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Medale „Serce – Dziecku”.

Jest to najważniejsze regionalne wyróżnienie przyznawane przez dzieci i młodzież ludziom dorosłym mającym szczególne osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Każdego roku Medal „Serce – Dziecku” otrzymuje 10 osób. Dodatkowo przyznawany jest jeden medal zbiorowy dla organizacji, bądź instytucji, wybranych przez Kapitułę Dziecięco – Młodzieżową Medalu spośród kandydatów zgłoszonych w formie pisemnej, na specjalnym wniosku, który jest do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi www.komitetdziecka.org.pl. Kandydatów mogą zgłaszać jedynie zespoły dziecięce i młodzieżowe, których członkowie mieszkają bądź uczą się w Łodzi i województwie łódzkim. Każdy wnioskujący może zaproponować tylko jednego kandydata.

Zgłoszenia/wnioski należy przesyłać do dnia 09 maja 2018r. na adres: Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi, 94-050 Łódź, al.Wyszyńskiego 86, z dopiskiem: Kapituła Dziecięco – Młodzieżowa Medalu „Serce – Dziecku”. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pisemnie.

Medale „Serce – Dziecku” są formą podziękowania za poświęcenie, za pracę społeczną na rzecz dzieci, za okazywane im serce, zrozumienie i pomoc.

Uroczystość wręczenia Medali wyjątkowo w tym roku odbędzie się 30 maja 2018r. i rozpocznie się punktualnie o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Pękniętego Serca Matki w łódzkim parku im.Szarych Szeregów (ul.Przemysłowa) tj. w miejscu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla dzieci i jest wyrazem hołdu dla pomordowanych. W uroczystości wezmą, jak co roku, żyjący dotąd więźniowie obozu, jako goście honorowi.

 

Zarząd Stowarzyszenia Komitet Dziecka

 
Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2017 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 01 Czerwiec 2017 04:30

 

Kapituła Dziecięco - Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, ze na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od trzydziestu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ze to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy - działając w różnych dziedzinach - cząstki siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pan Adam Kocher - dyrektor Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi na wniosek uczestników zajęć i zespołów w Pałacu. Jest współzałożycielem oraz wiceprezesem i dyrektorem Fundacji Wspierania Twórczości CONVIVO, której misją jest wspieranie młodych, utalentowanych twórców. Poprzez swoje działania stwarza dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania uzdolnień artystycznych. Jest liderem międzynarodowej sieci współpracy Razem dla Młodzieży. Dzięki Jego staraniom i zaangażowaniu młodzież ma możliwość brania udziału w wyjazdach zagranicznych na festiwale, plenery, warsztaty i spotkania. Z Jego inicjatywy powstało także Łódzkie Centrum Wolontariatu, w którym młodzież realizuje działania charytatywne na rzecz potrzebujących.
 2. Pani Teresa Łęcka - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor jest niezwykle życzliwą osobą. Wspiera i dopinguje uczniów. Podejmuje z nimi rozmowy na każdy temat. Jest pomysłodawcą formacji uczniowskiej Strażnicy Tradycji oraz tytułu Mentora szkoły. Organizuje półkolonie i otwarte imprezy popularyzujące osiągnięcia uczniów. Stwarza uczniom możliwości do działań na rzecz innych ludzi poprzez zbiórki charytatywne, akcje oddawania krwi, organizację różnorodnych imprez dla dzieci.
 3. Pan Maciej Mamiński - wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Znał każdego ucznia. Do dziś służy uczniom wsparciem i dobrą radą. Wszystkie działania wykonywał z wrodzoną elegancją, skromnością, oddaniem dla drugiego człowieka i niesamowitym poczuciem humoru. Jego zaletami były: dyskrecja i zaangażowanie. Wyzwalał twórcze podejście do problemów w Radzie Pedagogicznej. Rozwiązywał kilka spraw jednocześnie dbając o wnikliwe podejście do każdej z nich. Wnioskodawcy piszą o Panu Macieju Mamińskim - „Ginący gatunek człowieka z mocnym kręgosłupem -moralnym i autorytet, którego młodzież tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebuje."
 4. Pani Bogusława Pawlikowska - nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 34, na wniosek Zespołu Artystycznego „Pędziwiatry". Przez 30 lat była wychowawcą kolejnych roczników klas artystycznych. Towarzyszyła uczniom w wielu przedsięwzięciach artystycznych. Była ich opiekunem podczas występów, koncertów, konkursów i festiwali. Umiejętnie dostosowywała intensywność pracy dydaktycznej do planów artystycznych dzieci. Cele edukacyjne osiągała dzięki nauczaniu dobrej organizacji czasu. Rozbudzała ciekawość i sprawiała, że Jej uczniowie wyrastali na wrażliwe, pracowite i wszechstronne osoby.
 5. Pani Małgorzata Rosołowska-Pomorska - właścicielka firmy „Adrian", Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Zgierzu na wniosek Fundacji Waldiego „Serce na dłoni". Od 10 lat wspiera finansowo i rzeczowo Fundacje. Jest także opiekunem i przyjacielem wszystkich potrzebujących. Wspiera wiele organizacji pozarządowych, sportowców i aktorów. Wspiera Dzień Dziecka i Mikołajki organizowane w Atlas Arenie, gdzie odbiera paczki ponad 5 tysięcy dzieci. Za swoją dobroć, zaangażowanie oraz inwestycje, w drugiego człowieka otrzymała wiele znaczących odznaczeń.
 6. Pan Kamil Rządkowski - informatyk, drużynowy 7. Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Wataha" na wniosek Hufca ZHP Łódź Batuty „Promienistych" oraz harcerzy 7. ŁDH. Swoją instruktorską służbę, pełni całym życiem. Jest w pełni oddany swoim podopiecznym, zawsze wrażliwy na ich potrzeby. Jest organizatorem obozów harcerskich oraz letnich półkolonii dla dzieci z Łodzi. Potrafi pokazywać" w działaniu harcerskie ideały i zawsze można na niego liczyć.
 7. Pani Marianna Strugińska-Felczyńska - emerytowana nauczycielka, Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi na wniosek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zgierzu oraz Koła turystycznego PTSM w Świetlicy Środowiskowej w Zgierzu. Jest sprawnym organizatorem obozów wędrownych, wycieczek i wyjazdów dla młodzieży, na które pozyskuje środki finansowe od sponsorów. Krzewienie idei turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży stało się Jej życiową pasją, a swoje zamiłowanie łączy z pomocą osobom słabszym. Jest twórcą Świetlicy Środowiskowej w Zgierzu. Pozyskuje wolontariuszy do pracy z młodzieżą.
 8. Pani Jolanta Swiryd - na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka i XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Jako pierwsza w Łodzi otrzymała tytuł profesora oświaty. W ponad 30 letniej pracy pedagogicznej w łódzkich szkołach pełniła wiele funkcji, w tym dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego. Jako nauczyciel na pierwszym miejscu stawiała dobro uczniów. Wielu z nich osiągało znaczące sukcesy. W czasie pracy zawodowej zrealizowała ogromną liczbę, projektów, w tym 8 z funduszy unijnych. Wszystkie z myślą o młodzieży. Wspólnie z innymi nauczycielami, instytucjami lub organizacjami pozarządowymi podejmowała działania, których celem byto rozbudzenie w uczniach potrzeby pomagania innym. Do dziś wielu z nich jest wolontariuszami, czy treserami psów np. dla osób niewidomych. Od 15 lat pracuje na rzecz Stowarzyszenia Komitet Dziecka.
 9. Pani Małgorzata Tomaszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi na wniosek Samorządu Szkolnego. Pani Małgorzata inspiruje, zaraża nowymi pomysłami i sama aktywnie angażuje się w działania na rzecz uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej. Dla uczniów zawsze ma czas, uśmiech i otwarte drzwi gabinetu. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć - półkolonii, warsztatów, projektów unijnych i sportowych, debat uczniowskich. Wspiera i umożliwia takie działania uczniów, które służą ich osobistemu rozwojowi. Cieszy się szacunkiem i autorytetem wśród uczniów.
 10. Medal zbiorowy - Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych im. Juliana Tuwima w Stemplewie na wniosek uczniów i rodziców. Zespół swoimi oddziaływaniami obejmuje dzieci i młodzież od 3 do 24 lat z różnorodnymi potrzebami - od niepełnosprawności, poprzez autyzm, sprzężenia, do zagrożenia niedostosowaniem społecznym. To miejsce, w którym uczy się dzieci samodzielności, zaradności, społecznego funkcjonowania. To miejsce, w którym pomaga się dzieciom zrozumieć świat, rozwija się ich pasje i talenty. Pedagodzy tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu wszystkich podopiecznych. Zespół jest znany i ceniony nie tylko w lokalnym środowisku, ale także jako organizator przedsięwzięć o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Tutaj od 35. lat wszyscy pracują z ogromnym zaangażowaniem i miłością do dzieci.
LAST_UPDATED2
 
Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Czerwiec 2016 06:42

Kapituła Dziecięco- Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 

 1. Pani Anna Bryzgalska – nauczyciel, kierownik Świetlicy Środowiskowej na wniosek kadry, dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, rodziców oraz podopiecznych Świetlicy „Razem” w Stemplewie. Całe swoje życie poświęciła pracy z dziećmi i dla dzieci. Wszystkie działania Pani Ani nastawione są na pomoc osobom niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym z terenów wiejskich, zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków edukacji, wychowania i rehabilitacji. Świetny współorganizator imprez sportowych, integracyjnych, środowiskowych, turniejów wiedzy i umiejętności, zlotów osób niepełnosprawnych oraz drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku, turnusów rehabilitacyjnych. Jak piszą wnioskodawcy – „wszystkie Jej działania łączą różne środowiska, osoby zdrowe i niepełnosprawne, likwidują bariery i stereotypy myślowe oraz niwelują lęki przed innością.”
 2. Pani Danuta Frankiewicz- emerytowany nauczyciel, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich „Dłutowianki” w Dłutowie na wniosek dyrektorów i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Dłutowie za pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności za organizację pokazów układania płytek ceramicznych oraz tapetowania ścian, prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci z Dłutowa i Łodzi w zakresie kompozycji kwiatowych, coroczne organizowanie  spotkań mikołajkowych, opracowanie projektów unijnych w związku z organizacją wypoczynku w formie półkolonii.
 3. Pan Waldemar Kowalski – Prezes Fundacji Waldiego „Serce na dłoni” na wniosek społeczności Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi za nieustanne wspieranie przedszkolaków w zabawki, zdrową żywność, przy organizacji uroczystości. (Jak piszą wnioskodawcy –„wujek Waldek ma naprawdę dobre serce i trzeba mu dać duży medal”. ) oraz na wniosek zawodników Miejskiego Klubu Sportowego METALOWIEC Łódź za wieloletnią współorganizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 4. Pani Teresa Lasota – starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty na wniosek Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego Męczennika oraz Szkoły Podstawowej nr 145 i nr 190. Jest współorganizatorem pomocy materialnej i merytorycznej dla dzieci potrzebujących z województwa Łódzkiego oraz ich rodzin. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierając organizację koncertów charytatywnych czy spotkań choinkowych. Wspiera rodziców w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, zdrowotnych oraz prawnych. Organizuje pomoc materialną dla dzieci przekazywaną  poprzez szkołę. Wnioskodawcy mówią: „Nigdy nie zawiodła nas, ma dla nas zawsze czas, moc ciepła i serdeczności.”
 5. Pani Barbara Ligęza – Przewodnicząca Ligii Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Grupy Wsparcia Dzieci i Młodych Osób Niepełnosprawnych w Lidze Kobiet Polskich  oraz Koła Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Pani Basia od wielu lat pomaga organizować: urodziny, uroczystości, wycieczki oraz spotkania, podczas których dzieci i młodzież uczą się wykonywać proste codzienne czynności,. Pozyskuje środki finansowe na paczki świąteczne, wyjścia do muzeów, teatrów i parków, wyjazdy poza Łódź. Pomoc, zdolności organizacyjne, uśmiech i dobre słowa towarzyszą Jej we wszystkich działaniach, dzięki którym dzieci i młodzież mogą się usamodzielniać i pokonywać niepełnosprawność i trudności dnia codziennego.
 6. Pani Jolanta Proszak – nauczycielka  w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi na wniosek Pałacu Młodzieży oraz Stowarzyszenia Komitet Dziecka. Od 20 lat prowadzi pracownię fotograficzną oraz koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Cieszy się dużym szacunkiem uczniów i rodziców. Wspiera podopiecznych w organizacji wyjazdów na konkursy i festiwale. Prowadzi warsztaty dla osób niepełnosprawnych, uczestniczy w obozach i plenerach. Zaraża wychowanków miłością do miasta, jego tradycji i kultury. Pani Jolanta od ponad 20 lat bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem dokumentuje działalność Stowarzyszenia Komitet Dziecka.
 7. Pani Helena Rusak-Dąbrowska na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka wsparty przez instruktorów i harcerzy Hufca Łódź Górna. Druhna harcmistrz Lena jest długoletnim pedagogiem w łódzkich szkołach pełniąc wiele funkcji, w tym wicedyrektora w Technikum Samochodowym w Łodzi. Jako nauczyciel była bardzo lubiana i szanowana przez uczniów i pedagogów. Ciesząca się dużą popularnością i uznaniem w środowisku łódzkim. Druhna Lena z ogromnym zaangażowaniem działała i działa jako instruktor ZHP pełniąc funkcję komendantki Hufca Łódź Górna. Była organizatorem i komendantem wielu obozów harcerskich. Przez cale swoje życie pełni służbę na rzecz dzieci środowiska łódzkiego. Od kilku lat jest czynnym działaczem Stowarzyszenia Komitet Dziecka pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącej. Swoją postawą zawodową i społeczną zapracowała na wyróżnienie tym niepowtarzalnym Medalem.
 8. Pani Klaudia Szembek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu na wniosek społeczności szkolnej. Pani Klaudia Szembek wspiera uczniów i ich rodziny w rozwiązywaniu problemów i trudnych spraw . Służy także wsparciem dla absolwentów Ośrodka. Dba o to, aby na twarzach dzieci gościł uśmiech. Jest dobrym organizatorem. Dzięki Jej zaangażowaniu uczniowie uczestniczą w wycieczkach, projektach przygotowujących do samodzielnego, lepszego życia.
 9. Pani Agnieszka Zarębska – współzałożycielka Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” , Prezes Stowarzyszenia na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Z entuzjazmem i radością dziala na rzecz niesienia pomocy dzieciom i młodzieży. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, z których pozyskane środki finansowe przekazywane są na zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych. Swoja działalnością wspiera rodziny ubogie i Rodzinne Domy Dziecka. Ma dar skupiania wokół siebie ludzi i angażowania ich w działania na rzecz wszystkich potrzebujących dzieci.

Medal zbiorowy – Zespół Szkół Integracyjnych nr 1  w Łodzi na wniosek uczniów i rodziców. W szkole młodzież zdrowa i niepełnosprawna razem uczy się i bawi. Tolerancja, szacunek i współpraca nie są tu pustymi słowami. Uczniowie uczą się pomagać  sobie nawzajem, wzmacniać swoje dobre strony i pracować nad słabościami. Mocną stroną szkoły są nauczyciele  i wychowawcy, którzy każdego dnia udowadniają uczniom, że mogą zmieniać świat na lepszy.


LAST_UPDATED2
 
Medal Serce Dziecku 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 06 Kwiecień 2016 07:49

INFORMACJA O MEDALU SERCE-DZIECKU 2016rStowarzyszenie Komitet Dziecka i Kapituła Dziecięco Młodzieżowa w Łodzi informują, że po raz XXIX
w dniu 1 czerwca 2016r. wręczone zostaną Medale Serce Dziecku.

Medal ten jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem dorosłych przez dzieci.

Otrzymuje go rocznie 10 osób, w tym jeden medal przyznawany jest dla instytucji lub organizacji. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszać mogą wyłącznie zespoły dziecięce i młodzieżowe mieszkające lub uczące się w województwie łódzkim. 

Wnioskujący ma prawo zaproponować tylko jednego kandydata, podając wyczerpujące uzasadnienie. Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa spośród nadesłanych każdego roku wniosków wybiera 10 laureatów. Szczegóły dotyczące tego, co powinien zawierać wniosek oraz w jakim terminie powinien zostać złożony znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka.Wnioski należy przesyłać na adres: 
Stowarzyszenie Komitet Dziecka 
94-050 Łódź, Al. Wyszyńskiego 86 
z dopiskiem: 
Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku 
dnia 30 kwietnia 2016 r.
pobierz: Wniosek

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony