Slide1
Designed by Joomla! Slider
REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO Moja Mama PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 24 Luty 2012 09:27

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

Moja Mama


„Ona mi pierwsza pokazała księżyc

i pierwszy śnieg na świerkach,

i pierwszy deszcz

Byłem wtedy mały jak muszelka,

a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.”

Konstanty Ildefons Gałczyński „Spotkanie z matką” (fragment)


Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w konkursie poetyckim

pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Patronat medialny: Polskie Radio Łódź oraz Dziennik Łódzki


Cele konkursu:

- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

- poszukiwanie nowych talentów,

- wzmacnianie postaw prorodzinnych.


Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Mamy.


Adresaci konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa.

Wyróżnione będą cztery kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. Uczniowie klas I-III gimnazjum
 4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Wymogi formalne:


 1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Szkoła może zgłosić do konkursu do 3 prac najwyżej ocenionych w etapie szkolnym.
 2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego
 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek , nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły,  oświadczenie ucznia o samodzielności  wiersza (podpis rodzica w przypadku dziecka niepełnoletniego) a także płytę CD z zapisem wszystkich utworów zgłaszanych przez daną placówkę
 4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5
 5. Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jednego dla wszystkich twórców reprezentujących szkołę, który znajduje się w załączniku regulaminu.
 6. Prace podpisane i zabezpieczone  z dopiskiem Konkurs Moja Mama należy przesłać do 30 kwietnia 2012 roku pocztą lub dostarczyć osobiście  na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

94-047 Łódź

Tel. 42 686 34 45

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kryteria oceny pracy:

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z tematem,

- doboru środków artystycznego wyrazu,

- oryginalności ujęcia tematu,

- wartości literackiej.


Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 maja 2012 roku. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach droga telefoniczną, dodatkowo informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka (www.komitetdziecka.org.pl ) oraz Zespołu Szkół integracyjnych nr 1 (www.zsi1.pl)
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej

z tytułu    naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy oraz cytowania ich w mediach bez dodatkowej zgody autora.


Nagrody:

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.
 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami, nauczyciele- opiekunowie otrzymają dyplomy z podziękowaniami, a szkoły biorące udział w konkursie pamiątkowe dyplomy.
 3. Ponadto wyróżnione wiersze zaprezentowane zostaną w programie artystycznym

pod Pomnikiem Pękniętego Serca

(w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci) dnia 1 czerwca 2012 roku.

 

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zapraszamy

LAST_UPDATED2
 
Aktualności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 27 Wrzesień 2011 08:29

Aktualności

Łódź, dnia 10.06.2011


Sprawozdanie z Imprezy Medal Serce Dziecku

Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi istnieje już 32 lata działając na rzecz dzieci Łodzi i województwa łódzkiego.
Corocznie w sposób szczególny obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka organizując w dniu 01 czerwca okolicznościowe spotkanie Pokoleń w parku im. Szarych Szeregów w Łodzi pod Pomnikiem Pękniętego Serca Matki to jest w miejscu gdzie w okresie II wojny Światowej hitlerowcy założyli obóz koncentracyjny dla dzieci.
Część uroczystości to wręczenie Medali Serce Dziecku osobom dorosłym wyróżniającym się w działalności na rzecz dzieci.
Pomysłodawca ustanowienia Medalu jest Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi.
Medal przyznaje Dziecięco Młodzieżowa Kapituła działająca przy naszym Stowarzyszeniu.
Corocznie od 1988r wręczanych jest 10 medali w tym jeden zbiorowy (listy wyróżnionych można znaleźć na naszej stronie internetowej)
W roku bieżącym wyróżnienia te Kapituła przyznała po raz 23- ci. Tegoroczni Laureaci Medalu Serce Dziecku to:

1. Anna Adamik - na wniosek uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi

2. Anna Burdyka - na wniosek uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi.

3. Ewa Daszyńska - na wniosek uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi.

4. Grzegorz Grzelak - na wniosek Stowarzyszenia Komitet dziecka w Łodzi.

5. Druh Marian Kierczuk - na wniosek druhów, harcerzy i instruktorów Chorągwi Łódzkiej ZHP i Komendy Hufca ZHP Łódź Bałuty.

6. Barbara i Kazimierz Olszańscy - na wniosek Fundacji Waldiego "Serce na Dłoni" odział w Łodzi.

7. Jadwiga Więcior - na wniosek Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym w Łodzi. 8. Anna Woźniak - na wniosek dzieci Szkoły Podstawowej nr 145 w Łodzi przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Łodzi.

9. Bogusław Stożek - na wniosek dzieci ze Szkoły Osiedlowej nr 5 i Osiedlowego Przedszkola nr 8 w Zgierzu.

10. Medal Zbiorowy Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi - na wniosek samorządu i uczniów.


Stowarzyszenie Komitet Dziecka serdecznie gratuluje wyróżnionym wyrażając nadzieje, że Medal jest dla nich godnym uhonorowaniem za dotychczasowe dokonania oraz, że będzie przekonywującym bodźcem dla kontynuowania działań na rzecz dzieci i młodzieży.
. Jesteśmy przekonani,iż laureaci Medalu serce Dziecku s.a. wzorem do naśladowania dla wszystkich ludzi wrażliwych na potrzeby dzieci.

Łódź, dnia 05.02.2011


INFORMACJA O MEDALU SERCE DZIECKU

Stowarzyszenie Komitet Dziecka i Kapituła Dziecięco - Młodzieżowa
w Łodzi informują, że po raz dwudziesty drugi w dniu 1 czerwca 2011r. wręczone zostaną Medale Serce Dziecku.
Medal jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem dorosłych przez dzieci.
Otrzymuje go rocznie 10 osób, w tym jeden medal przyznawany jest dla instytucji lub organizacji.
Kandydatów do wyróżnienia zgłaszać mogą wyłącznie zespoły dziecięce i młodzieżowe mieszkające lub uczące się w województwie łódzkim.
Wnioskujący ma prawo zaproponować tylko jednego kandydata, podając wyczerpujące uzasadnienie.
Kapituła Dziecięco Młodzieżowa spośród nadesłanych każdego roku wniosków wybiera 10 laureatów.


Wnioski należy składać na adres:
Stowarzyszenie Komitet Dziecka
94-050 Łódź al. Wyszyńskiego 86
Z dopiskiem Kapituła Dziecięco Młodzieżowa Serce Dziecku
Do dnia 10 maja 2011r.


Nadmieniamy, że uroczystość wręczenia medali odbywa się corocznie 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka o godz. 12.00 przy pomniku Pękniętego Serca Matki w parku im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. Przemysłowej.
Jest to miejsce byłego obozu koncentracyjnego dla dzieci w okresie okupacji hitlerowskiej.
Spotkanie jest hołdem dla pomordowanych dzieci i apelem o pokój na świecie.
Wręczane medale są forma podziękowania za pracę społeczną i poświęcenie ludzi dorosłych dla dobra i szczęścia dzieci.
Jednocześnie zawiadamiamy, że Kapituła Dziecięco Młodzieżowa nie prowadzi własnej korespondencji, a jedynie pisemnie powiadamia wnioskodawców o pozytywnym rozpatrzeniu ich kandydatury.
Laureata o wyróżnieniu ma obowiązek powiadomić wnioskodawca.

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Przewodnicząca
Kapituły Dziecięco - Młodzieżowej

Łódź;, dnia 12.01.2010


Informacja nt. Imprezy choinkowo - noworocznej w 2010 r.


Dnia 12 grudnia 2010r. Stowarzyszenie Komitet Dziecka zorganizowało
w Teatrze Wielkim w Łodzi kolejną , XXX -tą już , imprezę choinkowo- noworoczną , dla dzieci z rodzin najbiedniejszych i dzieci niepełnosprawnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.
Na imprezę zostało zaproszonych jak zawsze 1100 dzieci , gdyż taka ilość miejsc jest w Teatrze Wielkim .
Dzieci obejrzały widowisko pt. "Podwórko Europa" w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Pędziwiatry.
W czasie przerwy miał miejsce poczęstunek pączkiem i sokiem . Przy wyjściu z teatru każde dziecko zostało obdarowane paczką ze słodyczami.
Przed imprezą i w czasie przerwy w spektaklu grała orkiestra dziecięca ze Szkoły Podstawowej Nr 44 i prezentowano atrakcje przygotowane przez Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.
Zorganizowanie imprezy było możliwe dzięki ofiarności naszych sponsorów
i darczyńców oraz zaangażowaniu wolontariuszy, uczniów i pedagogów wybranych łódzkich szkół , a także dzięki przychylności władz miasta i województwa oraz dzięki bezinteresownej pracy osób zatrudnionych w wielu łódzkich instytucjach , m.in. w służbie zdrowia, w środkach przekazu , w służbach porządkowych.
Stowarzyszenie Komitet Dziecka bardzo serdecznie dziękuje wszystkim
osobom i instytucjom za pomoc , współpracę i życzliwość w przygotowaniu
i realizacji imprezy , która dla większości zaproszonych dzieci była jedyną
atrakcją z okazji świąt Bożego Narodzenia i gwiazdki.
Mamy nadzieję , iż nasza współpraca będzie trwała i zaowocuje zorganizowaniem podobnej imprezy w roku 2011. Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi
dr Genowefa Adamczewska

Łódź, dnia 12.11.2010


Stowarzyszenie Komitet Dziecka oraz Teatr Wielki,
Kuratorium Oświaty, Wydział Edukacji UMŁ
i Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

uprzejmie zapraszają na XXIX integracyjne

SPOTKANIE CHOINKOWO NOWOROCZNE
pod patronatem: Wojewody Łódzkiego
i Marszałka Województwa Łódzkiego

Termin spotkania:
Sobota 12 grudnia 2010r o godz 10:00
Miejsce spotkania:
Teatr Wielki Przy Placu Dąbrowskiego w Łodzi
Program spotkania:
Godzina 10:00 - 11:00 przyjazd dzieci do Teatru oraz występy Orkiestry SP nr 44 w Łodzi
Godzina 11:00 -rozpoczęcie uroczystości
Widowisko pt. "Podwórko Europa" w wykonaniu
Zespołu piosenki i tańca PĘDZIWIATRY
Poczęstunek dla dzieci (w przerwie), atrakcje przygotowane przez Pałac Młodzieży w Łodzi Zaproszone dzieci zastaną obdarowane świątecznymi paczkami
Jak co roku na drogich nam gości, oczekiwać będą organizatorzy
i Święty Mikołaj

 

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony