Slide1
Designed by Joomla! Slider
Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2015 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:19

Kapituła Dziecięco- Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pan Ryszard Andrysiak na wniosek Stowarzyszenia MAMY WIELKIE SERCA ze Świnic Warckich. Pan Ryszard jest właścicielem firmy Eltrans i wiceprezesem firmy El-Plus Sp. z o.o. w Chorzowie. Urodził się w Kraskach, małej wsi. Mimo, że mieszka w Chorzowie sercem jest związany z rodzinnymi stronami, gdzie wciąż wspiera różnorodne inicjatywy społeczne. To człowiek wielkiego serca, który jest przyjacielem dzieci specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Nigdy nie odmawia pomocy.
 2. Państwo Krystyna i Zdzisław Brewińscy prowadzący od 25 lat Rodzinny Dom Dziecka, w którym wychowali 21 dzieci. Są inicjatorami promowania w skali regionu idei rodzinnej opieki zastępczej jako alternatywy do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Państwo Brewińscy to osoby skromne, oddane idei rodzicielstwa zastępczego, mające otwarte serca dla dzieci pozbawionych rodziców lub opieki i miłości rodzicielskiej. Są przykładem prawdziwego oddania swego serca dziecku.
 3. Pani Zdzisława Jóźwiak – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za podjęcie różnorodnych inicjatyw. Między innymi utworzyła oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, powołała zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który otacza opieką dzieci z różnymi niepełno sprawnościami od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Współuczestniczyła w zorganizowaniu Specjalistycznej Świetlicy Terapeutycznej TPD dla Dzieci Niepełnosprawnych. Dzięki pracy i entuzjazmowi Pani Zdzisławy Jóźwiak szkoła jest miejscem przytulnym, przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci.
 4. Pan Ryszard Kotulski – na wniosek Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, w którym przez wiele lat prowadził zajęcia plastyczne i wychowywał pokolenia dzieci i młodzieży. Rozwijał i kształtował ich umiejętności kreatywnego myślenia, ucząc akceptacji i tolerancji. Jego podopieczni otrzymywali nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Medal jest także serdecznym podziękowaniem za długoletnią działalność w Stowarzyszeniu Komitet Dziecka.
 5. Pani Anna Łapska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach – na wniosek Samorządu Uczniowskiego, który tym Medalem pragnie uhonorować nie tylko Panią Dyrektor, ale również wszystkich nauczycieli, którzy oddają cząstkę siebie innym. Dzięki inicjatywom Pani Dyrektor szkoła ma możliwość uczestniczenia w wielu akcjach pomagającym dzieciom, w tym niepełnosprawnym jak pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wycześniaku, Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” czy chorym dzieciom ze skierniewickiego szpitala.
 6. Pani Józefa Krystyna Mikita –dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku Harcerstwa Polskiego „Nadwarciański Gród” w Załęczu  na wniosek Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza. Pani Krystyna Mikita jest wieloletnim dyrektorem ośrodka w Załęczu i Jej osoba ma bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w Załęczu. Organizuje różnorodne projekty, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Profesjonalnie przygotowane zajęcia zapewniają wszystkim uczestnikom wspaniały pobyt. Pani Krystyna Mikita jest zawsze blisko młodzieży, słucha jej uwag i pomaga w każdej sytuacji.
 7. Pani Barbara Radomska – pedagog szkolny w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 5 na wniosek Samorządu Uczniowskiego, który we wniosku wymienia wiele unikalnych inicjatyw Pani Pedagog. Na szczególne podkreślenie zasługuje wsparcie jakiego udziela licznej grupie dziewcząt spodziewających się dziecka, wychowujących potomstwo czy zajmujących się młodszym rodzeństwem. Zna każdego ucznia, który potrzebuje pomocy i sobie tylko wiadomymi drogami potrafi pomóc nie tylko w sprawach materialnych ale również w przygotowaniu do dorosłości poprzez np. realizację projektu „W dorosłe życie bez długów”. Uczy odważnego pokonywania trudności i wzmacnia wiarę w lepszą przyszłość.
 8. Pan Andrzej Stysiński – dyrektor Carrefour Polska na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. Pan dyrektor nie ogranicza się tylko do pracy zawodowej. Znakomicie łączy ją z działalnością charytatywną. Jest człowiekiem o otwartym umyśle i gorącym sercu. Nieustannie stara się być z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Pochyla się nad ich potrzebami i wspiera ich materialnie. Pan Andrzej to osoba nakierowana na pomoc nie tylko jednej placówce, ale wszystkim, którzy potrzebują pomocy.
 9. Pani Halina Wawrzyniak – właścicielka firmy piekarsko-cukierniczej na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka za okazywanie od wielu lat ogromnej życzliwości dla naszego Stowarzyszenia. To Ona każdego 1 czerwca jest naszym sponsorem przekazującym słodycze na spotkania z dziećmi, byłymi więźniami i gośćmi. Dziękujemy Pani Halinie za Jej piękną postawę babci, matki – człowieka wielkiego serca. Na pewno pozostanie na długo przyjacielem naszego Stowarzyszenia.

10.  Medal zbiorowy – XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi na wniosek uczniów liceum. Wyróżnia się ono szczególną dbałością o rozwój i dobro uczniów. Liceum buduje w uczniach i pracownikach wiarę we własne możliwości, odwagę do stawiania czoła przeciwnościom oraz do wytyczania sobie wybitnych celów. Stwarza wiele możliwości do aktywności i działalności na rzecz środowiska lokalnego i drugiego człowieka, dzięki czemu uczniowie organizują szereg akcji charytatywnych, honorowo oddają krew, organizują zajęcia dla kolegów i koleżanek z gimnazjów, dbają o zwierzęta w schroniskach, organizując akcje zbierania karmy.

Między innymi, od 10 lat szkoła jest organizatorem seminarium poświęconego likwidacji Obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej.

Uczniowie mówią – siłę naszej szkoły stanowią ludzie –mądrzy i oddani nauczyciele  oraz uczniowie z dużymi aspiracjami edukacyjnymi.

 
Przewodnicząca Stowarzyszenia wśród laureatów Nagrody Miasta Łodzi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:14

W dniu 15 maja 2015 roku o godzinie 11.00, w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łodzi.  Z okazji Święta Łodzi uhonorowano Nagrodą Miasta Łodzi pięciu obywateli zasłużonych dla Miasta. Listę nagrodzonych Rada Miejska uchwaliła w dniu 8 kwietnia 2015 roku. Nagrody Miasta Łodzi przyznawane są przez Radę Miejską w Łodzi raz do roku. Są wręczane za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich 5 lat.

Wśród 5 wyróżnionych nagrodą miasta Łodzi znalazła się Przewodnicząca Stowarzyszenia Komitet Dzieckadr Genowefa Franciszka Adamczewska, która prowadzi Stowarzyszenie przez 36 lat, czyli od początku jego istnienia .

Ponadto wyróżniono 17 osób oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi".

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

LAST_UPDATED2
 
Kapituła 2015 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:11

W dniu 19 marca 2015 roku wybrano Kapitułę Dziecięco –Młodzieżową Medalu Serce Dziecku w następującym składzie:

 1. Marta Biśprzewodnicząca, uczennica XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi;
 2. Alicja Dudzińskavice przewodnicząca, uczennica XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi;
 3. Adam Pawłowskisekretarz, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi;
 4. Anna Bartosiewicz – uczennica XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi;
 5. Paulina Bykowska – uczennica XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi;
 6. Weronika Fibak – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi;
 7. Krzysztof Galewski – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 22 im. J. Kukuczki w Łodzi;
 8. Krzysztof Hejduk – uczeń XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp Ignacego Krasickiego w Łodzi;
 9. Paulina Kaczmarek – uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi;
 10. Alicja Niemirska – uczennica XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi;
 11. Monika Prencel – uczennica XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi;
 12. Oskar Raczyński – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
 
Wiersze Sercem Malowane PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 16 Październik 2014 16:01

Podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu Wierszy Autorskich

organizowanych w latach 2012-2014

przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi

jest publikacja wierszy

"Sercem Malowane"

 

Wydanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu

Kuratorium Oświaty w Łodzi

 

Zespół redakcyjny i korekta:

Ewa Daszyńska, Helena Rusak-Dąbrowska, Danuta Kapruziak

Grażyna Posmyk, Tomasz Korkosiński

 

Projekt graficzny i łamanie:

Przystanek Warszawa

www.przystanekwarszawa.pl

 

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Wierszy Autorskich

pragną złożyć serdeczne podziękowania Pani Wojewodzie Chełmińskiej

za szczególne zainteresowanie naszą inicjatywą

propagujące wartości prorodzinne.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem

Łódzkiego Kuratora Oświaty, Pana Jana Kamińskiego,

który objął patronatem dzieciecą twórczość poetycką.

Dziekujemy za umożliwienie realizacji naszych marzeń

w postaci publikacji zbiorku

"WIERSZE SERCEM MALOWANE"

 
Odznaczenie Medalem "Serce Dziecku" w roku 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Maj 2014 13:16

WYKAZ OSÓB WYRÓŻNIONYCH MEDALEM SERCE DZIECKU W 2014 ROKU.

Szanowni Zebrani,

Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w  dniu 15 maja 2014 roku, rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

Medal „Serce Dziecku” jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu siedmiu lat, ludziom i instytucjom, szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie, dziś możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie, oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Dziś Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Aneta Kubasińska

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Ostrowcach, na wniosek uczniów.

Pani Aneta Kubasińska wpaja uczniom zasady szacunku dla innych ludzi. Szczególnie dba o uczniów ubogich i potrzebujących pomocy. Swoim doświadczeniem służy rodzinom radą i pomocą, w pozyskiwaniu bezpłatnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego i środków opatrunkowych. W tym celu organizuje kiermasze i koncerty. Pani Pedagog jest dla nas przykładem jak pomagać innym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Iwona Pacaj-Jasiuk

Nauczyciel i pedagog w XXV LO w Łodzi, na wniosek społeczności uczniowskiej.

Pani Pacaj-Jasiuk jest dobrym doradcą, opiekunem i bratnią duszą młodzieży. Otwarta na troski i problemy podopiecznych. Inspiratorka współpracy szkoły z Domem Małego Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki i Domem Dziecka w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Dzięki osobowości Pani Iwony uczniowie XXV LO chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych.

 1. 3. Grażyna i Jerzy Posmykowie

Długoletni pedagodzy w województwie łódzkim, na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi.

Państwo Grażyna i Jerzy Posmykowie to małżeństwo, które od wielu lat aktywnie wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Pani Grażyna była organizatorem akcji „Twoja Szansa”, seminariów na temat historii obozu hitlerowskiego dla dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Jest koordynatorem współpracy wolontariatu młodzieżowego ze Stowarzyszeniem. W tej działalności społecznej wspiera Ją, jej małżonek Jerzy, który pełnił funkcję łódzkiego Kuratora Oświaty. Doświadczenie Pana kuratora jest często wykorzystywane przez Komitet Dziecka. Niech ten medal będzie serdecznym podziękowaniem Państwu Posmykom za wieloletnią współpracę i pomoc.

 1. 4. Ewa Sieńko

Lekarz i nauczyciel akademicki, na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.

Pani Doktor Ewa Sieńko od dwudziestu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Jest osobą skromną i pełną ciepła, która wzbudza radość i optymizm, wśród podopiecznych. Z niezwykłym zaangażowaniem działa na rzecz osób niepełnosprawnych, łącząc swoją pracę zawodową w Uniwersytecie Medycznym, z działalnością społeczną. Jesteśmy przekonani, że Pani Doktor w pełni zasługuje na uhonorowanie tym zaszczytnym medalem.

 1. 5. Zbigniew Sodolski

Emerytowany dyrektor VIII LO w Łodzi, na wniosek szkoły.

Pan Zbigniew Sodolski był wieloletnim dyrektorem ósmego liceum, w dalszym ciągu jest bardzo aktywny w pracy na rzecz szkoły. Utrzymuje stały kontakt, zarówno z nauczycielami, absolwentami, jak również obecnymi uczniami naszego liceum. Pracuje i przekazuje własne doświadczenie w Stowarzyszeniu Absolwentów, inspirując organizacje konkursów i projektów dotyczących szkoły. Pan Zbigniew jest przykładem dyrektora, który bardzo dba o związki międzypokoleniowe w środowisku naszej szkoły.

 1. 6. Aneta Grażyna Suchocka

Aktorka, na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.

Pani Grażyna Suchocka znana ze swej działalności na rzecz dzieci, nie tylko w środowisku, w którym mieszka i pracuje. Aktywnie pomaga dzieciom znajdującym się w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach. Systematycznie wspiera rodziny romskie, mieszkające w Łodzi, których los rzucił do naszego miasta. Jest osobą dobrą i tolerancyjną. Wiele wysiłku wkłada w tworzenie właściwej atmosfery, szacunku i tolerancji, w środowiskach dzieci i młodzieży.

 1. 7. Iwona i Mariusz Szmigiel

Emerytowani łódzcy nauczyciele, na wniosek zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”.

Państwo Szmiglowie są od wielu lat rodziną zastępczą dla Oliwki i Mariusza. Z wielkim poświęceniem dbają o ich rozwój, organizując im różne formy społecznej działalności, między innymi przez udział w zajęciach zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”. To nauczyciele-instruktorzy tego zespołu, obserwując ciężką pracę opiekunów, wystąpili z wnioskiem o przyznanie im, Medalu Serce Dziecku. Wysiłek zastępczych rodziców, wymaga ogromnej wiary, miłości i poświęcenia w wybranej drodze, dając Oliwce i Mariuszowi prawdziwy „dom marzeń”.

 1. Agnieszka Szymańska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi, na wniosek samorządu uczniowskiego.

Pani Agnieszka Szymańska jest nauczycielką, a od 2005 roku dyrektorem ośrodka. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w pomoc i wspieranie dzieci i młodzieży niedosłyszącej i niepełnosprawnej ruchowo. Szczególną uwagę poświęca w przygotowaniu młodzieży do przyszłego życia, wdrażając ją do udziału w kulturze i sporcie. Pani Dyrektor utrzymuje stały kontakt z absolwentami ośrodka, udzielając im pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok ludzkich problemów.

 1. Ewa Wojciechowska

Emerytowana lekarka weterynarii, na wniosek Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza.

Pani Ewa Wojciechowska od ponad dziesięciu lat poświęca wiele własnego czasu na rzecz dzieci naszego miasta, organizując różnorakie formy zagospodarowania wolnego czasu dzieciom. Pozyskuje fundusze od osób prywatnych i instytucji, aby dzieci z rodzin biednych mogły spędzić wakacje poza Łodzią. Ostatnio rozpoczęła pracę na rzecz dzieci z Ukrainy, zapraszając je do naszego miasta. Dzięki działalność społecznej Pani Ewy, wiele dzieci mogło poznać nasz kraj i zobaczyć polskie góry i morze.

 1. Medalem zbiorowym Serce Dziecku wyróżniono II LO im. Gabriela Narutowicza na wniosek społeczności uczniowskiej.

Liceum to wyróżnia się bezinteresownym zaangażowaniem uczniów i pedagogów na rzecz łódzkiego środowiska. Wolontariusze II LO są pełni pasji, kierując się w działalności troską i wrażliwością na problemy drugiego człowieka, szczególnie dzieci, między innymi: uczestniczą od wielu lat w organizacji spotkań choinkowo-noworocznych, organizowanych przez Komitet Dziecka, współpracują ze Świetlicami Środowiskowymi przy Szkole Podstawowej nr 170  i Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Od lat prowadzą akcję „Czytamy razem” oraz podejmują pracę na rzecz Domu Samotnej Matki. Niech dziś wręczony medal Serce Dziecku w stu dziesiątą rocznicę istnienia najstarszego liceum w Łodzi, będzie także formą podziękowania przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, za długoletnią pracę wolontariuszy, społeczności szkolnej.

Szanowni Laureaci, pozwólcie, że w imieniu Kapituły Medalu Serce Dziecku i wszystkich dzieci i młodzieży, pragniemy serdecznie pogratulować tego pięknego wyróżnienia. Jesteście dla nas przykładem i wzorem jak „dawać cząstkę siebie innym”. Wręczając dziś medale Serce Dziecku z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka, dziękujemy za Waszą godną szacunku postawę i pracę społeczną na rzecz dzieci.

LAST_UPDATED2
 
Laureaci Konkursu Poetyckiego "Moi dziadkowie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Maj 2014 12:48

Gimnazja


I miejsce

Justyna Marcinkowska

Publiczne Gimnazjum w Popielawach


II miejsce

Dominika Tkaczyńska

Publiczne Gimnazjum w Pajecznie


III miejsce

Aleksandra Kołodziejska

Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II

wyróżnienie

Paulina Olszówka

Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Aleksandra Łuczyńska - Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów

 

Szkoły Podstawowe

Klasy I-III

 

I miejsce

Mateusz Jasiński

Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi

 

II miejsce

Natalia Buczyńska

Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi


III miejsce

Anna Gumińska

Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi

 

wyróżnienie

Mateusz Kuczkowski

Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

 

Szkoły Podstawowe

Klasy IV-VI

I miejsce

Alicja Czaplińska

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

 

II miejsce

Wiktoria Kędzierska

Szkoła Podstawowa w Gaszynie

 

III miejsce

Dawid Bogdan

Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi

 

wyróżnienia

Daria Fałek

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim


Julia Olejnik-Pokrzywa

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

 

Pozostając pod urokiem uczyć wyrażonych w nadesłanych wierszach organizatorzy konkursu poetyckiego pragną podziękować wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a autorów nagrodzonych prac proszą o obecność w dniu 1 czerwca o godzinie 11.45 pod Pomnikiem Pękniętego Serca ( w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci ) w parku Szarych Szeregów.

 LAST_UPDATED2
 
XXXII Impreza Choinkowo Noworocz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 05 Marzec 2014 22:17

Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi wspólnie z Grupą Atlas oraz Teatrem Wielkim w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziałem Oświaty UMŁodzi i Pałacem Młodzieży im.J.Tuwima zorganizowało w dniu 21.12.2013r. kolejną, XXXII już, integracyjną imprezę choinkowo-noworoczną dla 1100 dzieci z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Imprezie patronował Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Tradycyjnie na imprezę  zaprosiliśmy dzieci z rodzin najbiedniejszych oraz dzieci niepełnosprawne. Nasi młodzi goście obejrzeli spektakl "Kopciuszek" w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego, poczęstowani zostali pączkami i soczkami oraz otrzymali paczki ze słodyczami.  Pobyt w Teatrze umiliła dzieciom Orkiestra Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi oraz zespół Teatru D-H z Pałacu Młodzieży im.J.Tuwima.

Obserwując reakcje dzieci będących w Teatrze Wielkim oraz w oparciu o opinie rodziców, wychowawców i opiekunów oceniamy imprezę jako bardzo udaną i potrzebną.
Mamy nadzieję  , że również w bieżącym roku uda nam się zgromadzić niezbędne środki, aby zorganizować XXXIII  imprezę choinkowo-noworoczną.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom , szczególnie Grupie Atlas , oraz wolontariuszom bez pomocy których nie byłoby możliwe takie przedsięwzięcie.
Prosimy o przekazywanie na naszą rzecz 1% podatku gdyż uzyskane w ten sposób środki wykorzystamy właśnie na sfinansowanie integracyjnej imprezy choinkowo-noworocznej w roku 2014. Dziękujemy. Nasz nr KRS 0000070237.
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony