Slide1
Designed by Joomla! Slider
Aktualności


Wiersze Sercem Malowane PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 16 Październik 2014 16:01

Podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu Wierszy Autorskich

organizowanych w latach 2012-2014

przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi

jest publikacja wierszy

"Sercem Malowane"

 

Wydanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu

Kuratorium Oświaty w Łodzi

 

Zespół redakcyjny i korekta:

Ewa Daszyńska, Helena Rusak-Dąbrowska, Danuta Kapruziak

Grażyna Posmyk, Tomasz Korkosiński

 

Projekt graficzny i łamanie:

Przystanek Warszawa

www.przystanekwarszawa.pl

 

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Wierszy Autorskich

pragną złożyć serdeczne podziękowania Pani Wojewodzie Chełmińskiej

za szczególne zainteresowanie naszą inicjatywą

propagujące wartości prorodzinne.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem

Łódzkiego Kuratora Oświaty, Pana Jana Kamińskiego,

który objął patronatem dzieciecą twórczość poetycką.

Dziekujemy za umożliwienie realizacji naszych marzeń

w postaci publikacji zbiorku

"WIERSZE SERCEM MALOWANE"

 
Odznaczenie Medalem "Serce Dziecku" w roku 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Maj 2014 13:16

WYKAZ OSÓB WYRÓŻNIONYCH MEDALEM SERCE DZIECKU W 2014 ROKU.

Szanowni Zebrani,

Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w  dniu 15 maja 2014 roku, rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.

Medal „Serce Dziecku” jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu siedmiu lat, ludziom i instytucjom, szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie, dziś możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie, oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Dziś Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Aneta Kubasińska

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Ostrowcach, na wniosek uczniów.

Pani Aneta Kubasińska wpaja uczniom zasady szacunku dla innych ludzi. Szczególnie dba o uczniów ubogich i potrzebujących pomocy. Swoim doświadczeniem służy rodzinom radą i pomocą, w pozyskiwaniu bezpłatnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego i środków opatrunkowych. W tym celu organizuje kiermasze i koncerty. Pani Pedagog jest dla nas przykładem jak pomagać innym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.

 1. Iwona Pacaj-Jasiuk

Nauczyciel i pedagog w XXV LO w Łodzi, na wniosek społeczności uczniowskiej.

Pani Pacaj-Jasiuk jest dobrym doradcą, opiekunem i bratnią duszą młodzieży. Otwarta na troski i problemy podopiecznych. Inspiratorka współpracy szkoły z Domem Małego Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki i Domem Dziecka w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Dzięki osobowości Pani Iwony uczniowie XXV LO chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych.

 1. 3. Grażyna i Jerzy Posmykowie

Długoletni pedagodzy w województwie łódzkim, na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka w Łodzi.

Państwo Grażyna i Jerzy Posmykowie to małżeństwo, które od wielu lat aktywnie wspiera działalność naszego Stowarzyszenia. Pani Grażyna była organizatorem akcji „Twoja Szansa”, seminariów na temat historii obozu hitlerowskiego dla dzieci w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Jest koordynatorem współpracy wolontariatu młodzieżowego ze Stowarzyszeniem. W tej działalności społecznej wspiera Ją, jej małżonek Jerzy, który pełnił funkcję łódzkiego Kuratora Oświaty. Doświadczenie Pana kuratora jest często wykorzystywane przez Komitet Dziecka. Niech ten medal będzie serdecznym podziękowaniem Państwu Posmykom za wieloletnią współpracę i pomoc.

 1. 4. Ewa Sieńko

Lekarz i nauczyciel akademicki, na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.

Pani Doktor Ewa Sieńko od dwudziestu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Jest osobą skromną i pełną ciepła, która wzbudza radość i optymizm, wśród podopiecznych. Z niezwykłym zaangażowaniem działa na rzecz osób niepełnosprawnych, łącząc swoją pracę zawodową w Uniwersytecie Medycznym, z działalnością społeczną. Jesteśmy przekonani, że Pani Doktor w pełni zasługuje na uhonorowanie tym zaszczytnym medalem.

 1. 5. Zbigniew Sodolski

Emerytowany dyrektor VIII LO w Łodzi, na wniosek szkoły.

Pan Zbigniew Sodolski był wieloletnim dyrektorem ósmego liceum, w dalszym ciągu jest bardzo aktywny w pracy na rzecz szkoły. Utrzymuje stały kontakt, zarówno z nauczycielami, absolwentami, jak również obecnymi uczniami naszego liceum. Pracuje i przekazuje własne doświadczenie w Stowarzyszeniu Absolwentów, inspirując organizacje konkursów i projektów dotyczących szkoły. Pan Zbigniew jest przykładem dyrektora, który bardzo dba o związki międzypokoleniowe w środowisku naszej szkoły.

 1. 6. Aneta Grażyna Suchocka

Aktorka, na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.

Pani Grażyna Suchocka znana ze swej działalności na rzecz dzieci, nie tylko w środowisku, w którym mieszka i pracuje. Aktywnie pomaga dzieciom znajdującym się w Ośrodku dla Uchodźców w Grotnikach. Systematycznie wspiera rodziny romskie, mieszkające w Łodzi, których los rzucił do naszego miasta. Jest osobą dobrą i tolerancyjną. Wiele wysiłku wkłada w tworzenie właściwej atmosfery, szacunku i tolerancji, w środowiskach dzieci i młodzieży.

 1. 7. Iwona i Mariusz Szmigiel

Emerytowani łódzcy nauczyciele, na wniosek zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”.

Państwo Szmiglowie są od wielu lat rodziną zastępczą dla Oliwki i Mariusza. Z wielkim poświęceniem dbają o ich rozwój, organizując im różne formy społecznej działalności, między innymi przez udział w zajęciach zespołu pieśni i tańca „Pędziwiatry”. To nauczyciele-instruktorzy tego zespołu, obserwując ciężką pracę opiekunów, wystąpili z wnioskiem o przyznanie im, Medalu Serce Dziecku. Wysiłek zastępczych rodziców, wymaga ogromnej wiary, miłości i poświęcenia w wybranej drodze, dając Oliwce i Mariuszowi prawdziwy „dom marzeń”.

 1. Agnieszka Szymańska

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Społeczno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi, na wniosek samorządu uczniowskiego.

Pani Agnieszka Szymańska jest nauczycielką, a od 2005 roku dyrektorem ośrodka. Jest osobą niezwykle zaangażowaną w pomoc i wspieranie dzieci i młodzieży niedosłyszącej i niepełnosprawnej ruchowo. Szczególną uwagę poświęca w przygotowaniu młodzieży do przyszłego życia, wdrażając ją do udziału w kulturze i sporcie. Pani Dyrektor utrzymuje stały kontakt z absolwentami ośrodka, udzielając im pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Nigdy nie przechodzi obojętnie obok ludzkich problemów.

 1. Ewa Wojciechowska

Emerytowana lekarka weterynarii, na wniosek Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza.

Pani Ewa Wojciechowska od ponad dziesięciu lat poświęca wiele własnego czasu na rzecz dzieci naszego miasta, organizując różnorakie formy zagospodarowania wolnego czasu dzieciom. Pozyskuje fundusze od osób prywatnych i instytucji, aby dzieci z rodzin biednych mogły spędzić wakacje poza Łodzią. Ostatnio rozpoczęła pracę na rzecz dzieci z Ukrainy, zapraszając je do naszego miasta. Dzięki działalność społecznej Pani Ewy, wiele dzieci mogło poznać nasz kraj i zobaczyć polskie góry i morze.

 1. Medalem zbiorowym Serce Dziecku wyróżniono II LO im. Gabriela Narutowicza na wniosek społeczności uczniowskiej.

Liceum to wyróżnia się bezinteresownym zaangażowaniem uczniów i pedagogów na rzecz łódzkiego środowiska. Wolontariusze II LO są pełni pasji, kierując się w działalności troską i wrażliwością na problemy drugiego człowieka, szczególnie dzieci, między innymi: uczestniczą od wielu lat w organizacji spotkań choinkowo-noworocznych, organizowanych przez Komitet Dziecka, współpracują ze Świetlicami Środowiskowymi przy Szkole Podstawowej nr 170  i Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Od lat prowadzą akcję „Czytamy razem” oraz podejmują pracę na rzecz Domu Samotnej Matki. Niech dziś wręczony medal Serce Dziecku w stu dziesiątą rocznicę istnienia najstarszego liceum w Łodzi, będzie także formą podziękowania przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, za długoletnią pracę wolontariuszy, społeczności szkolnej.

Szanowni Laureaci, pozwólcie, że w imieniu Kapituły Medalu Serce Dziecku i wszystkich dzieci i młodzieży, pragniemy serdecznie pogratulować tego pięknego wyróżnienia. Jesteście dla nas przykładem i wzorem jak „dawać cząstkę siebie innym”. Wręczając dziś medale Serce Dziecku z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka, dziękujemy za Waszą godną szacunku postawę i pracę społeczną na rzecz dzieci.

LAST_UPDATED2
 
Laureaci Konkursu Poetyckiego "Moi dziadkowie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 15 Maj 2014 12:48

Gimnazja


I miejsce

Justyna Marcinkowska

Publiczne Gimnazjum w Popielawach


II miejsce

Dominika Tkaczyńska

Publiczne Gimnazjum w Pajecznie


III miejsce

Aleksandra Kołodziejska

Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II

wyróżnienie

Paulina Olszówka

Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Aleksandra Łuczyńska - Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów

 

Szkoły Podstawowe

Klasy I-III

 

I miejsce

Mateusz Jasiński

Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi

 

II miejsce

Natalia Buczyńska

Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi


III miejsce

Anna Gumińska

Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi

 

wyróżnienie

Mateusz Kuczkowski

Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi

 

Szkoły Podstawowe

Klasy IV-VI

I miejsce

Alicja Czaplińska

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

 

II miejsce

Wiktoria Kędzierska

Szkoła Podstawowa w Gaszynie

 

III miejsce

Dawid Bogdan

Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi

 

wyróżnienia

Daria Fałek

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim


Julia Olejnik-Pokrzywa

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

 

Pozostając pod urokiem uczyć wyrażonych w nadesłanych wierszach organizatorzy konkursu poetyckiego pragną podziękować wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a autorów nagrodzonych prac proszą o obecność w dniu 1 czerwca o godzinie 11.45 pod Pomnikiem Pękniętego Serca ( w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci ) w parku Szarych Szeregów.

 LAST_UPDATED2
 
XXXII Impreza Choinkowo Noworocz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 05 Marzec 2014 22:17

Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi wspólnie z Grupą Atlas oraz Teatrem Wielkim w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziałem Oświaty UMŁodzi i Pałacem Młodzieży im.J.Tuwima zorganizowało w dniu 21.12.2013r. kolejną, XXXII już, integracyjną imprezę choinkowo-noworoczną dla 1100 dzieci z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Imprezie patronował Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Tradycyjnie na imprezę  zaprosiliśmy dzieci z rodzin najbiedniejszych oraz dzieci niepełnosprawne. Nasi młodzi goście obejrzeli spektakl "Kopciuszek" w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego, poczęstowani zostali pączkami i soczkami oraz otrzymali paczki ze słodyczami.  Pobyt w Teatrze umiliła dzieciom Orkiestra Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi oraz zespół Teatru D-H z Pałacu Młodzieży im.J.Tuwima.

Obserwując reakcje dzieci będących w Teatrze Wielkim oraz w oparciu o opinie rodziców, wychowawców i opiekunów oceniamy imprezę jako bardzo udaną i potrzebną.
Mamy nadzieję  , że również w bieżącym roku uda nam się zgromadzić niezbędne środki, aby zorganizować XXXIII  imprezę choinkowo-noworoczną.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom , szczególnie Grupie Atlas , oraz wolontariuszom bez pomocy których nie byłoby możliwe takie przedsięwzięcie.
Prosimy o przekazywanie na naszą rzecz 1% podatku gdyż uzyskane w ten sposób środki wykorzystamy właśnie na sfinansowanie integracyjnej imprezy choinkowo-noworocznej w roku 2014. Dziękujemy. Nasz nr KRS 0000070237.
 
Konkurs Poetycki Moi Dziadkowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 23 Styczeń 2014 13:50

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO


Moi Dziadkowie


Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima 
oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w III edycji konkursu poetyckiego pod patronatem  Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

- poszukiwanie nowych talentów,

- wzmacnianie postaw prorodzinnych.

Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Babć i Dziadziusiów.

Adresaci konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Łodzi 
i województwa łódzkiego.

Wyróżnione będą trzy kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. Uczniowie klas I-III gimnazjum

Wymogi formalne:

 1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie 
  do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace najwyżej ocenione na etapie szkolnym.
 2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego
 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: nazwa szkoły, tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły,  a także podpisaną płytę CD 
  z zapisem wszystkich utworów zgłaszanych przez daną placówkę oraz zgodę autora na publikowanie wiersza.
 4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5.
 5. Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jednego dla wszystkich twórców reprezentujących szkołę, który znajduje się w załączniku regulaminu oraz oświadczenie uczestnika o prawach autorskich.
 6. Prace podpisane i zabezpieczone  z dopiskiem Konkurs Poetycki Moi Dziadkowie należy przesłać do 5 maja 2014 roku pocztą lub dostarczyć osobiście  na adres:
Stowarzyszenie Komitet Dziecka

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

94-050 Łódź

Tel. 42 686 34 45

e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kryteria oceny pracy:

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z tematem,

- doboru środków artystycznego wyrazu,

- oryginalności ujęcia tematu,

- wartości literackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2014 roku. Informacja będzie zamieszczona 
na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka (www.komitetdziecka.org.pl) 
oraz Zespołu Szkół integracyjnych nr 1 (www.zsi1.pl). Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach droga mailową. Decyzja Komisji Konkursowej 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu    naruszenia praw autorskich 
przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo 
do publikowania wierszy oraz cytowania ich w mediach bez dodatkowej zgody autora.

Nagrody:

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.
 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami, 
  a ich opiekunowie otrzymają dyplomy z podziękowaniami.
 3. Ponadto wyróżnione wiersze zaprezentowane zostaną w programie artystycznym 
  pod Pomnikiem Pękniętego Serca (w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci) dnia 1 czerwca 2014 roku.
Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem: Pobierz
Rodzice - opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wierszy oraz danych osobowych uczniów uczestniczących w konkursie Moi Dziadkowie.


LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony