Slide1
Designed by Joomla! Slider
Aktualności


Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2016 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Czerwiec 2016 06:42

Kapituła Dziecięco- Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 

 1. Pani Anna Bryzgalska – nauczyciel, kierownik Świetlicy Środowiskowej na wniosek kadry, dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, rodziców oraz podopiecznych Świetlicy „Razem” w Stemplewie. Całe swoje życie poświęciła pracy z dziećmi i dla dzieci. Wszystkie działania Pani Ani nastawione są na pomoc osobom niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym z terenów wiejskich, zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków edukacji, wychowania i rehabilitacji. Świetny współorganizator imprez sportowych, integracyjnych, środowiskowych, turniejów wiedzy i umiejętności, zlotów osób niepełnosprawnych oraz drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku, turnusów rehabilitacyjnych. Jak piszą wnioskodawcy – „wszystkie Jej działania łączą różne środowiska, osoby zdrowe i niepełnosprawne, likwidują bariery i stereotypy myślowe oraz niwelują lęki przed innością.”
 2. Pani Danuta Frankiewicz- emerytowany nauczyciel, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich „Dłutowianki” w Dłutowie na wniosek dyrektorów i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Dłutowie za pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności za organizację pokazów układania płytek ceramicznych oraz tapetowania ścian, prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci z Dłutowa i Łodzi w zakresie kompozycji kwiatowych, coroczne organizowanie  spotkań mikołajkowych, opracowanie projektów unijnych w związku z organizacją wypoczynku w formie półkolonii.
 3. Pan Waldemar Kowalski – Prezes Fundacji Waldiego „Serce na dłoni” na wniosek społeczności Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi za nieustanne wspieranie przedszkolaków w zabawki, zdrową żywność, przy organizacji uroczystości. (Jak piszą wnioskodawcy –„wujek Waldek ma naprawdę dobre serce i trzeba mu dać duży medal”. ) oraz na wniosek zawodników Miejskiego Klubu Sportowego METALOWIEC Łódź za wieloletnią współorganizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 4. Pani Teresa Lasota – starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty na wniosek Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego Męczennika oraz Szkoły Podstawowej nr 145 i nr 190. Jest współorganizatorem pomocy materialnej i merytorycznej dla dzieci potrzebujących z województwa Łódzkiego oraz ich rodzin. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierając organizację koncertów charytatywnych czy spotkań choinkowych. Wspiera rodziców w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, zdrowotnych oraz prawnych. Organizuje pomoc materialną dla dzieci przekazywaną  poprzez szkołę. Wnioskodawcy mówią: „Nigdy nie zawiodła nas, ma dla nas zawsze czas, moc ciepła i serdeczności.”
 5. Pani Barbara Ligęza – Przewodnicząca Ligii Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Grupy Wsparcia Dzieci i Młodych Osób Niepełnosprawnych w Lidze Kobiet Polskich  oraz Koła Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Pani Basia od wielu lat pomaga organizować: urodziny, uroczystości, wycieczki oraz spotkania, podczas których dzieci i młodzież uczą się wykonywać proste codzienne czynności,. Pozyskuje środki finansowe na paczki świąteczne, wyjścia do muzeów, teatrów i parków, wyjazdy poza Łódź. Pomoc, zdolności organizacyjne, uśmiech i dobre słowa towarzyszą Jej we wszystkich działaniach, dzięki którym dzieci i młodzież mogą się usamodzielniać i pokonywać niepełnosprawność i trudności dnia codziennego.
 6. Pani Jolanta Proszak – nauczycielka  w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi na wniosek Pałacu Młodzieży oraz Stowarzyszenia Komitet Dziecka. Od 20 lat prowadzi pracownię fotograficzną oraz koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Cieszy się dużym szacunkiem uczniów i rodziców. Wspiera podopiecznych w organizacji wyjazdów na konkursy i festiwale. Prowadzi warsztaty dla osób niepełnosprawnych, uczestniczy w obozach i plenerach. Zaraża wychowanków miłością do miasta, jego tradycji i kultury. Pani Jolanta od ponad 20 lat bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem dokumentuje działalność Stowarzyszenia Komitet Dziecka.
 7. Pani Helena Rusak-Dąbrowska na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka wsparty przez instruktorów i harcerzy Hufca Łódź Górna. Druhna harcmistrz Lena jest długoletnim pedagogiem w łódzkich szkołach pełniąc wiele funkcji, w tym wicedyrektora w Technikum Samochodowym w Łodzi. Jako nauczyciel była bardzo lubiana i szanowana przez uczniów i pedagogów. Ciesząca się dużą popularnością i uznaniem w środowisku łódzkim. Druhna Lena z ogromnym zaangażowaniem działała i działa jako instruktor ZHP pełniąc funkcję komendantki Hufca Łódź Górna. Była organizatorem i komendantem wielu obozów harcerskich. Przez cale swoje życie pełni służbę na rzecz dzieci środowiska łódzkiego. Od kilku lat jest czynnym działaczem Stowarzyszenia Komitet Dziecka pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącej. Swoją postawą zawodową i społeczną zapracowała na wyróżnienie tym niepowtarzalnym Medalem.
 8. Pani Klaudia Szembek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu na wniosek społeczności szkolnej. Pani Klaudia Szembek wspiera uczniów i ich rodziny w rozwiązywaniu problemów i trudnych spraw . Służy także wsparciem dla absolwentów Ośrodka. Dba o to, aby na twarzach dzieci gościł uśmiech. Jest dobrym organizatorem. Dzięki Jej zaangażowaniu uczniowie uczestniczą w wycieczkach, projektach przygotowujących do samodzielnego, lepszego życia.
 9. Pani Agnieszka Zarębska – współzałożycielka Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” , Prezes Stowarzyszenia na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Z entuzjazmem i radością dziala na rzecz niesienia pomocy dzieciom i młodzieży. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, z których pozyskane środki finansowe przekazywane są na zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych. Swoja działalnością wspiera rodziny ubogie i Rodzinne Domy Dziecka. Ma dar skupiania wokół siebie ludzi i angażowania ich w działania na rzecz wszystkich potrzebujących dzieci.

Medal zbiorowy – Zespół Szkół Integracyjnych nr 1  w Łodzi na wniosek uczniów i rodziców. W szkole młodzież zdrowa i niepełnosprawna razem uczy się i bawi. Tolerancja, szacunek i współpraca nie są tu pustymi słowami. Uczniowie uczą się pomagać  sobie nawzajem, wzmacniać swoje dobre strony i pracować nad słabościami. Mocną stroną szkoły są nauczyciele  i wychowawcy, którzy każdego dnia udowadniają uczniom, że mogą zmieniać świat na lepszy.


LAST_UPDATED2
 
Medal Serce Dziecku 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 06 Kwiecień 2016 07:49

INFORMACJA O MEDALU SERCE-DZIECKU 2016rStowarzyszenie Komitet Dziecka i Kapituła Dziecięco Młodzieżowa w Łodzi informują, że po raz XXIX
w dniu 1 czerwca 2016r. wręczone zostaną Medale Serce Dziecku.

Medal ten jest najważniejszym regionalnym wyróżnieniem dorosłych przez dzieci.

Otrzymuje go rocznie 10 osób, w tym jeden medal przyznawany jest dla instytucji lub organizacji. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszać mogą wyłącznie zespoły dziecięce i młodzieżowe mieszkające lub uczące się w województwie łódzkim. 

Wnioskujący ma prawo zaproponować tylko jednego kandydata, podając wyczerpujące uzasadnienie. Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa spośród nadesłanych każdego roku wniosków wybiera 10 laureatów. Szczegóły dotyczące tego, co powinien zawierać wniosek oraz w jakim terminie powinien zostać złożony znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka.Wnioski należy przesyłać na adres: 
Stowarzyszenie Komitet Dziecka 
94-050 Łódź, Al. Wyszyńskiego 86 
z dopiskiem: 
Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku 
dnia 30 kwietnia 2016 r.
pobierz: Wniosek

 
Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2015 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:19

Kapituła Dziecięco- Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 maja 2015 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pan Ryszard Andrysiak na wniosek Stowarzyszenia MAMY WIELKIE SERCA ze Świnic Warckich. Pan Ryszard jest właścicielem firmy Eltrans i wiceprezesem firmy El-Plus Sp. z o.o. w Chorzowie. Urodził się w Kraskach, małej wsi. Mimo, że mieszka w Chorzowie sercem jest związany z rodzinnymi stronami, gdzie wciąż wspiera różnorodne inicjatywy społeczne. To człowiek wielkiego serca, który jest przyjacielem dzieci specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Nigdy nie odmawia pomocy.
 2. Państwo Krystyna i Zdzisław Brewińscy prowadzący od 25 lat Rodzinny Dom Dziecka, w którym wychowali 21 dzieci. Są inicjatorami promowania w skali regionu idei rodzinnej opieki zastępczej jako alternatywy do umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Państwo Brewińscy to osoby skromne, oddane idei rodzicielstwa zastępczego, mające otwarte serca dla dzieci pozbawionych rodziców lub opieki i miłości rodzicielskiej. Są przykładem prawdziwego oddania swego serca dziecku.
 3. Pani Zdzisława Jóźwiak – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 na wniosek Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za podjęcie różnorodnych inicjatyw. Między innymi utworzyła oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, powołała zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który otacza opieką dzieci z różnymi niepełno sprawnościami od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Współuczestniczyła w zorganizowaniu Specjalistycznej Świetlicy Terapeutycznej TPD dla Dzieci Niepełnosprawnych. Dzięki pracy i entuzjazmowi Pani Zdzisławy Jóźwiak szkoła jest miejscem przytulnym, przyjaznym i bezpiecznym dla dzieci.
 4. Pan Ryszard Kotulski – na wniosek Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, w którym przez wiele lat prowadził zajęcia plastyczne i wychowywał pokolenia dzieci i młodzieży. Rozwijał i kształtował ich umiejętności kreatywnego myślenia, ucząc akceptacji i tolerancji. Jego podopieczni otrzymywali nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Medal jest także serdecznym podziękowaniem za długoletnią działalność w Stowarzyszeniu Komitet Dziecka.
 5. Pani Anna Łapska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach – na wniosek Samorządu Uczniowskiego, który tym Medalem pragnie uhonorować nie tylko Panią Dyrektor, ale również wszystkich nauczycieli, którzy oddają cząstkę siebie innym. Dzięki inicjatywom Pani Dyrektor szkoła ma możliwość uczestniczenia w wielu akcjach pomagającym dzieciom, w tym niepełnosprawnym jak pensjonariuszom Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Wycześniaku, Fundacji „Dziecięcy Uśmiech” czy chorym dzieciom ze skierniewickiego szpitala.
 6. Pani Józefa Krystyna Mikita –dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Związku Harcerstwa Polskiego „Nadwarciański Gród” w Załęczu  na wniosek Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza. Pani Krystyna Mikita jest wieloletnim dyrektorem ośrodka w Załęczu i Jej osoba ma bezpośredni wpływ na atmosferę panującą w Załęczu. Organizuje różnorodne projekty, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Profesjonalnie przygotowane zajęcia zapewniają wszystkim uczestnikom wspaniały pobyt. Pani Krystyna Mikita jest zawsze blisko młodzieży, słucha jej uwag i pomaga w każdej sytuacji.
 7. Pani Barbara Radomska – pedagog szkolny w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 5 na wniosek Samorządu Uczniowskiego, który we wniosku wymienia wiele unikalnych inicjatyw Pani Pedagog. Na szczególne podkreślenie zasługuje wsparcie jakiego udziela licznej grupie dziewcząt spodziewających się dziecka, wychowujących potomstwo czy zajmujących się młodszym rodzeństwem. Zna każdego ucznia, który potrzebuje pomocy i sobie tylko wiadomymi drogami potrafi pomóc nie tylko w sprawach materialnych ale również w przygotowaniu do dorosłości poprzez np. realizację projektu „W dorosłe życie bez długów”. Uczy odważnego pokonywania trudności i wzmacnia wiarę w lepszą przyszłość.
 8. Pan Andrzej Stysiński – dyrektor Carrefour Polska na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19. Pan dyrektor nie ogranicza się tylko do pracy zawodowej. Znakomicie łączy ją z działalnością charytatywną. Jest człowiekiem o otwartym umyśle i gorącym sercu. Nieustannie stara się być z tymi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Pochyla się nad ich potrzebami i wspiera ich materialnie. Pan Andrzej to osoba nakierowana na pomoc nie tylko jednej placówce, ale wszystkim, którzy potrzebują pomocy.
 9. Pani Halina Wawrzyniak – właścicielka firmy piekarsko-cukierniczej na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka za okazywanie od wielu lat ogromnej życzliwości dla naszego Stowarzyszenia. To Ona każdego 1 czerwca jest naszym sponsorem przekazującym słodycze na spotkania z dziećmi, byłymi więźniami i gośćmi. Dziękujemy Pani Halinie za Jej piękną postawę babci, matki – człowieka wielkiego serca. Na pewno pozostanie na długo przyjacielem naszego Stowarzyszenia.

10.  Medal zbiorowy – XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi na wniosek uczniów liceum. Wyróżnia się ono szczególną dbałością o rozwój i dobro uczniów. Liceum buduje w uczniach i pracownikach wiarę we własne możliwości, odwagę do stawiania czoła przeciwnościom oraz do wytyczania sobie wybitnych celów. Stwarza wiele możliwości do aktywności i działalności na rzecz środowiska lokalnego i drugiego człowieka, dzięki czemu uczniowie organizują szereg akcji charytatywnych, honorowo oddają krew, organizują zajęcia dla kolegów i koleżanek z gimnazjów, dbają o zwierzęta w schroniskach, organizując akcje zbierania karmy.

Między innymi, od 10 lat szkoła jest organizatorem seminarium poświęconego likwidacji Obozu dla dzieci i młodzieży polskiej przy ul. Przemysłowej.

Uczniowie mówią – siłę naszej szkoły stanowią ludzie –mądrzy i oddani nauczyciele  oraz uczniowie z dużymi aspiracjami edukacyjnymi.

 
Przewodnicząca Stowarzyszenia wśród laureatów Nagrody Miasta Łodzi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:14

W dniu 15 maja 2015 roku o godzinie 11.00, w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łodzi.  Z okazji Święta Łodzi uhonorowano Nagrodą Miasta Łodzi pięciu obywateli zasłużonych dla Miasta. Listę nagrodzonych Rada Miejska uchwaliła w dniu 8 kwietnia 2015 roku. Nagrody Miasta Łodzi przyznawane są przez Radę Miejską w Łodzi raz do roku. Są wręczane za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich 5 lat.

Wśród 5 wyróżnionych nagrodą miasta Łodzi znalazła się Przewodnicząca Stowarzyszenia Komitet Dzieckadr Genowefa Franciszka Adamczewska, która prowadzi Stowarzyszenie przez 36 lat, czyli od początku jego istnienia .

Ponadto wyróżniono 17 osób oraz Stowarzyszenie Rodzina Katyńska odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi".

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

LAST_UPDATED2
 
Kapituła 2015 rok PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 28 Maj 2015 04:11

W dniu 19 marca 2015 roku wybrano Kapitułę Dziecięco –Młodzieżową Medalu Serce Dziecku w następującym składzie:

 1. Marta Biśprzewodnicząca, uczennica XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi;
 2. Alicja Dudzińskavice przewodnicząca, uczennica XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi;
 3. Adam Pawłowskisekretarz, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi;
 4. Anna Bartosiewicz – uczennica XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi;
 5. Paulina Bykowska – uczennica XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi;
 6. Weronika Fibak – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi;
 7. Krzysztof Galewski – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 22 im. J. Kukuczki w Łodzi;
 8. Krzysztof Hejduk – uczeń XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp Ignacego Krasickiego w Łodzi;
 9. Paulina Kaczmarek – uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi;
 10. Alicja Niemirska – uczennica XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi;
 11. Monika Prencel – uczennica XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi;
 12. Oskar Raczyński – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi;
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Polub nas na facebook

 TOP ↑ RSS CSS XHTML    Copyright: © Stowarzyszenie Komitet Dziecka    Joomla! Szablony