REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO Moja Mama Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 24 Luty 2012 09:27

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

Moja Mama


„Ona mi pierwsza pokazała księżyc

i pierwszy śnieg na świerkach,

i pierwszy deszcz

Byłem wtedy mały jak muszelka,

a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.”

Konstanty Ildefons Gałczyński „Spotkanie z matką” (fragment)


Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w konkursie poetyckim

pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Patronat medialny: Polskie Radio Łódź oraz Dziennik Łódzki


Cele konkursu:

- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

- poszukiwanie nowych talentów,

- wzmacnianie postaw prorodzinnych.


Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Mamy.


Adresaci konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa.

Wyróżnione będą cztery kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. Uczniowie klas I-III gimnazjum
 4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Wymogi formalne:


 1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Szkoła może zgłosić do konkursu do 3 prac najwyżej ocenionych w etapie szkolnym.
 2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego
 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek , nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły,  oświadczenie ucznia o samodzielności  wiersza (podpis rodzica w przypadku dziecka niepełnoletniego) a także płytę CD z zapisem wszystkich utworów zgłaszanych przez daną placówkę
 4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5
 5. Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jednego dla wszystkich twórców reprezentujących szkołę, który znajduje się w załączniku regulaminu.
 6. Prace podpisane i zabezpieczone  z dopiskiem Konkurs Moja Mama należy przesłać do 30 kwietnia 2012 roku pocztą lub dostarczyć osobiście  na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

94-047 Łódź

Tel. 42 686 34 45

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kryteria oceny pracy:

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z tematem,

- doboru środków artystycznego wyrazu,

- oryginalności ujęcia tematu,

- wartości literackiej.


Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 maja 2012 roku. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach droga telefoniczną, dodatkowo informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka (www.komitetdziecka.org.pl ) oraz Zespołu Szkół integracyjnych nr 1 (www.zsi1.pl)
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej

z tytułu    naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy oraz cytowania ich w mediach bez dodatkowej zgody autora.


Nagrody:

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.
 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami, nauczyciele- opiekunowie otrzymają dyplomy z podziękowaniami, a szkoły biorące udział w konkursie pamiątkowe dyplomy.
 3. Ponadto wyróżnione wiersze zaprezentowane zostaną w programie artystycznym

pod Pomnikiem Pękniętego Serca

(w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci) dnia 1 czerwca 2012 roku.

 

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Zapraszamy

LAST_UPDATED2