Konkurs Poetycki Dla Ciebie Tato Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 14 Grudzień 2012 18:31

 

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

 

Dla Ciebie Tato

Ojcowie nie tylko obdarzają dzieci miłością, dają im również zdolność kochania.

Linda Macfarlane

Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima
oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w konkursie poetyckim pod patronatem  Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

- poszukiwanie nowych talentów,

- wzmacnianie postaw prorodzinnych.

Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Taty.

Adresaci konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Łodzi
i województwa.

Wyróżnione będą trzy kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. Uczniowie klas I-III gimnazjum

Wymogi formalne:

 1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie
  do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace najwyżej ocenione na etapie szkolnym.
 2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego
 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły,  a także podpisaną płytę CD
  z zapisem wszystkich utworów zgłaszanych przez daną placówkę.
 4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5.
 5. Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jednego dla wszystkich twórców reprezentujących szkołę, który znajduje się w załączniku regulaminu oraz oświadczenie uczestnika o prawach autorskich.
 6. Prace podpisane i zabezpieczone  z dopiskiem Konkurs Poetycki Dla Ciebie Tato należy przesłać do 31 marca 2013 roku pocztą lub dostarczyć osobiście  na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

94-050 Łódź

Tel. 42 686 34 45

e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kryteria oceny pracy:

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z tematem,

- doboru środków artystycznego wyrazu,

- oryginalności ujęcia tematu,

- wartości literackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 maja 2013 roku. Informacja będzie zamieszczona
na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka (www.komitetdziecka.org.pl)
oraz Zespołu Szkół integracyjnych nr 1 (www.zsi1.pl). Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach droga mailową. Decyzja Komisji Konkursowej
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu    naruszenia praw autorskich
przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo
do publikowania wierszy oraz cytowania ich w mediach bez dodatkowej zgody autora.

Nagrody:

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.
 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami,
  a ich opiekunowie otrzymają dyplomy z podziękowaniami.
 3. Ponadto wyróżnione wiersze zaprezentowane zostaną w programie artystycznym
  pod Pomnikiem Pękniętego Serca (w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci) dnia 1 czerwca 2013 roku.
Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem: Pobierz
LAST_UPDATED2