Konkurs Poetycki Moi Dziadkowie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 23 Styczeń 2014 13:50

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO


Moi Dziadkowie


Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima 
oraz Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi serdecznie zapraszają do udziału w III edycji konkursu poetyckiego pod patronatem  Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości poetyckiej uczniów,

- doskonalenie umiejętności językowych,

- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

- poszukiwanie nowych talentów,

- wzmacnianie postaw prorodzinnych.

Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Babć i Dziadziusiów.

Adresaci konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Łodzi 
i województwa łódzkiego.

Wyróżnione będą trzy kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 2. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. Uczniowie klas I-III gimnazjum

Wymogi formalne:

 1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie 
  do tej pory niepublikowany i nienagradzany. Szkoła może zgłosić do konkursu 3 prace najwyżej ocenione na etapie szkolnym.
 2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego
 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: nazwa szkoły, tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko opiekuna, adres i telefon szkoły,  a także podpisaną płytę CD 
  z zapisem wszystkich utworów zgłaszanych przez daną placówkę oraz zgodę autora na publikowanie wiersza.
 4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5.
 5. Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jednego dla wszystkich twórców reprezentujących szkołę, który znajduje się w załączniku regulaminu oraz oświadczenie uczestnika o prawach autorskich.
 6. Prace podpisane i zabezpieczone  z dopiskiem Konkurs Poetycki Moi Dziadkowie należy przesłać do 5 maja 2014 roku pocztą lub dostarczyć osobiście  na adres:
Stowarzyszenie Komitet Dziecka

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima

al. Wyszyńskiego 86

94-050 Łódź

Tel. 42 686 34 45

e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kryteria oceny pracy:

Prace będą oceniane pod względem:

- zgodności z tematem,

- doboru środków artystycznego wyrazu,

- oryginalności ujęcia tematu,

- wartości literackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2014 roku. Informacja będzie zamieszczona 
na stronie internetowej Stowarzyszenia Komitet Dziecka (www.komitetdziecka.org.pl) 
oraz Zespołu Szkół integracyjnych nr 1 (www.zsi1.pl). Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach droga mailową. Decyzja Komisji Konkursowej 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizatorzy oraz Komisja Konkursowa nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu    naruszenia praw autorskich 
przez uczestników konkursu. Organizatorzy nie zwracają prac, ale zastrzegają sobie prawo 
do publikowania wierszy oraz cytowania ich w mediach bez dodatkowej zgody autora.

Nagrody:

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach.
 2. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami, 
  a ich opiekunowie otrzymają dyplomy z podziękowaniami.
 3. Ponadto wyróżnione wiersze zaprezentowane zostaną w programie artystycznym 
  pod Pomnikiem Pękniętego Serca (w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego dla dzieci) dnia 1 czerwca 2014 roku.
Formularz Zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem: Pobierz
Rodzice - opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wierszy oraz danych osobowych uczniów uczestniczących w konkursie Moi Dziadkowie.


LAST_UPDATED2