Wykaz osób wyróżnionych Medalem Serce Dziecku w 2016 roku Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 02 Czerwiec 2016 06:42

Kapituła Dziecięco- Młodzieżowa Medalu Serce Dziecku, działająca przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka z przyjemnością informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 roku rozpatrzyła wnioski, które wpłynęły od wnioskodawców z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy społecznej na rzecz dzieci.

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że to wyjątkowe, bo przyznawane przez dzieci i młodzież odznaczenie możemy wręczyć kolejnej grupie wspaniałych ludzi, którzy – działając w różnych dziedzinach – cząstkę siebie oddają dzieciom potrzebującym pomocy i wsparcia dorosłych.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 

  1. Pani Anna Bryzgalska – nauczyciel, kierownik Świetlicy Środowiskowej na wniosek kadry, dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, rodziców oraz podopiecznych Świetlicy „Razem” w Stemplewie. Całe swoje życie poświęciła pracy z dziećmi i dla dzieci. Wszystkie działania Pani Ani nastawione są na pomoc osobom niepełnosprawnym i najbardziej potrzebującym z terenów wiejskich, zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków edukacji, wychowania i rehabilitacji. Świetny współorganizator imprez sportowych, integracyjnych, środowiskowych, turniejów wiedzy i umiejętności, zlotów osób niepełnosprawnych oraz drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku, turnusów rehabilitacyjnych. Jak piszą wnioskodawcy – „wszystkie Jej działania łączą różne środowiska, osoby zdrowe i niepełnosprawne, likwidują bariery i stereotypy myślowe oraz niwelują lęki przed innością.”
  2. Pani Danuta Frankiewicz- emerytowany nauczyciel, przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich „Dłutowianki” w Dłutowie na wniosek dyrektorów i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Dłutowie za pracę społeczną na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności za organizację pokazów układania płytek ceramicznych oraz tapetowania ścian, prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci z Dłutowa i Łodzi w zakresie kompozycji kwiatowych, coroczne organizowanie  spotkań mikołajkowych, opracowanie projektów unijnych w związku z organizacją wypoczynku w formie półkolonii.
  3. Pan Waldemar Kowalski – Prezes Fundacji Waldiego „Serce na dłoni” na wniosek społeczności Przedszkola Miejskiego nr 126 w Łodzi za nieustanne wspieranie przedszkolaków w zabawki, zdrową żywność, przy organizacji uroczystości. (Jak piszą wnioskodawcy –„wujek Waldek ma naprawdę dobre serce i trzeba mu dać duży medal”. ) oraz na wniosek zawodników Miejskiego Klubu Sportowego METALOWIEC Łódź za wieloletnią współorganizację wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  4. Pani Teresa Lasota – starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty na wniosek Zakonu Rycerskiego Św. Jerzego Męczennika oraz Szkoły Podstawowej nr 145 i nr 190. Jest współorganizatorem pomocy materialnej i merytorycznej dla dzieci potrzebujących z województwa Łódzkiego oraz ich rodzin. Współpracuje ze stowarzyszeniami wspierając organizację koncertów charytatywnych czy spotkań choinkowych. Wspiera rodziców w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, zdrowotnych oraz prawnych. Organizuje pomoc materialną dla dzieci przekazywaną  poprzez szkołę. Wnioskodawcy mówią: „Nigdy nie zawiodła nas, ma dla nas zawsze czas, moc ciepła i serdeczności.”
  5. Pani Barbara Ligęza – Przewodnicząca Ligii Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Grupy Wsparcia Dzieci i Młodych Osób Niepełnosprawnych w Lidze Kobiet Polskich  oraz Koła Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Pani Basia od wielu lat pomaga organizować: urodziny, uroczystości, wycieczki oraz spotkania, podczas których dzieci i młodzież uczą się wykonywać proste codzienne czynności,. Pozyskuje środki finansowe na paczki świąteczne, wyjścia do muzeów, teatrów i parków, wyjazdy poza Łódź. Pomoc, zdolności organizacyjne, uśmiech i dobre słowa towarzyszą Jej we wszystkich działaniach, dzięki którym dzieci i młodzież mogą się usamodzielniać i pokonywać niepełnosprawność i trudności dnia codziennego.
  6. Pani Jolanta Proszak – nauczycielka  w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi na wniosek Pałacu Młodzieży oraz Stowarzyszenia Komitet Dziecka. Od 20 lat prowadzi pracownię fotograficzną oraz koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Cieszy się dużym szacunkiem uczniów i rodziców. Wspiera podopiecznych w organizacji wyjazdów na konkursy i festiwale. Prowadzi warsztaty dla osób niepełnosprawnych, uczestniczy w obozach i plenerach. Zaraża wychowanków miłością do miasta, jego tradycji i kultury. Pani Jolanta od ponad 20 lat bezinteresownie i z dużym zaangażowaniem dokumentuje działalność Stowarzyszenia Komitet Dziecka.
  7. Pani Helena Rusak-Dąbrowska na wniosek Stowarzyszenia Komitet Dziecka wsparty przez instruktorów i harcerzy Hufca Łódź Górna. Druhna harcmistrz Lena jest długoletnim pedagogiem w łódzkich szkołach pełniąc wiele funkcji, w tym wicedyrektora w Technikum Samochodowym w Łodzi. Jako nauczyciel była bardzo lubiana i szanowana przez uczniów i pedagogów. Ciesząca się dużą popularnością i uznaniem w środowisku łódzkim. Druhna Lena z ogromnym zaangażowaniem działała i działa jako instruktor ZHP pełniąc funkcję komendantki Hufca Łódź Górna. Była organizatorem i komendantem wielu obozów harcerskich. Przez cale swoje życie pełni służbę na rzecz dzieci środowiska łódzkiego. Od kilku lat jest czynnym działaczem Stowarzyszenia Komitet Dziecka pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącej. Swoją postawą zawodową i społeczną zapracowała na wyróżnienie tym niepowtarzalnym Medalem.
  8. Pani Klaudia Szembek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu na wniosek społeczności szkolnej. Pani Klaudia Szembek wspiera uczniów i ich rodziny w rozwiązywaniu problemów i trudnych spraw . Służy także wsparciem dla absolwentów Ośrodka. Dba o to, aby na twarzach dzieci gościł uśmiech. Jest dobrym organizatorem. Dzięki Jej zaangażowaniu uczniowie uczestniczą w wycieczkach, projektach przygotowujących do samodzielnego, lepszego życia.
  9. Pani Agnieszka Zarębska – współzałożycielka Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata” , Prezes Stowarzyszenia na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Z entuzjazmem i radością dziala na rzecz niesienia pomocy dzieciom i młodzieży. Jest współorganizatorem wielu akcji charytatywnych, z których pozyskane środki finansowe przekazywane są na zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych. Swoja działalnością wspiera rodziny ubogie i Rodzinne Domy Dziecka. Ma dar skupiania wokół siebie ludzi i angażowania ich w działania na rzecz wszystkich potrzebujących dzieci.

Medal zbiorowy – Zespół Szkół Integracyjnych nr 1  w Łodzi na wniosek uczniów i rodziców. W szkole młodzież zdrowa i niepełnosprawna razem uczy się i bawi. Tolerancja, szacunek i współpraca nie są tu pustymi słowami. Uczniowie uczą się pomagać  sobie nawzajem, wzmacniać swoje dobre strony i pracować nad słabościami. Mocną stroną szkoły są nauczyciele  i wychowawcy, którzy każdego dnia udowadniają uczniom, że mogą zmieniać świat na lepszy.


LAST_UPDATED2