Wykaz osób wyróżnionych Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 04 Czerwiec 2019 03:52

Wykaz osób wyróżnionych

Medalem Serce Dziecku

w 2019 roku

W dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 12 przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów zostaną uhonorowane osoby zasłużone w pracy społecznej na rzecz dzieci - za piękną postawę i pracę na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, wsparcia i życzliwości.

Medal Serce Dziecku przyznawany jest raz w roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową, w skład której wchodzą uczniowie łódzkich szkół.

W dniu 16 maja 2019 roku Kapituła rozpatrzyła wnioski złożone  m.in. przez samorządy uczniowskie z województwa łódzkiego i Łodzi. Medale są trwałym symbolem j wdzięczności i szacunku dzieci i młodzieży dla wyróżnianych osób i instytucji.

Medal Serce Dziecku otrzymują:

 1. Pani Renatta Broniewska – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu na wniosek „Piąteczek Pani Renatty”. Od 20 lat organizuje konkurs „Omnibus”. Bardzo aktywnie włącza się w akcje charytatywne na rzecz dzieci m.in. Domu Dziecka w Grotnikach. Pełniła funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Jej pasją było prowadzenie zastępów zuchów i drużyny harcerskiej w szkole. Organizuje piesze rajdy, wycieczki i zielone szkoły. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o regionie. Pani Renatta „ ma wielkie serce, gdzie każdy z nas ma swoje miejsce” - piszą uczniowie.
 2. Pan Edward Cymmer – lekarz weterynarii i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego na wniosek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Od wielu lat wspiera dzieci niepełnosprawne i zagrożone niedostosowaniem społecznym. Aktywnie promuje wolontariat szkolny.  Wspiera finansowo, współorganizuje i jest uczestnikiem przedsięwzięć o zasięgu gminnym i krajowym działając dla dobra dzieci i młodzieży. Sprawuje opiekę weterynaryjną nad końmi do hipoterapii. Uhonorowany znaczkiem „Przyjaciel Dziecka Specjalnej Troski” oraz Medalem za Zasługi dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie. Według wnioskodawców „jest prawdziwym przyjacielem wszystkich dzieci”.
 3. Pani Ewa Grzelak – nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 na wniosek rodziców uczniów. Swoje życie zawodowe poświęciła na pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jest Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Uczniów i ich Rodzin „Karolewska”. Prowadzi półkolonie letnie i zimowe, wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne i kolonie. Organizuje wiele przedsięwzięć, które otwierają uczniów na świat i pomagają im odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości . Jest wsparciem dla rodziców, zawsze do ich dyspozycji.
 4. Pani Jolanta Kalisiak – dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi na wniosek Parlamentu Uczniowskiego szkoły i rodziców. Pani dyrektor dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami a także realizację wielu projektów edukacyjnych i profilaktycznych również we współpracy z młodzieżą z Niemiec i z Izraela. Pani Jolanta Kalisiak od 15 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka, a Jej uczniowie przygotowują seminaria poświęcone historii obozu przy ulicy Przemysłowej oraz przedstawienia artystyczne.
 5. Pan Kamil Kałuża – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wniosek Samorządu Uczniowskiego i uczniów klas logistycznych. Wyjątkowo oddany i opiekuńczy wychowawca. Angażuje się w pomoc uczniowi choremu na mukowiscydozę, doprowadzając do umożliwienia mu wyjścia z domu. Wspiera w różnorodny sposób ucznia w trudnej sytuacji życiowej dając mu nadzieję na lepsze życie. Uważnie słucha uczniów i podejmuje działania stosowne do sytuacji. „Jego serce jest otwarte na drugiego człowieka” – tak podsumowują Jego działalność  wnioskodawcy.
 6. Pani Lidia Leśniewicz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Dba o wszechstronny rozwój uczniów poprzez organizację wielu różnorodnych przedsięwzięć.  Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie przez Panią dyrektor klasy dla uczniów z  zespołem Aspergera z zapewnieniem profesjonalnego ich wsparcia. Powołała do działalności Szkolne Koło Wolontariatu, którego uczestnicy angażują się w liczne akcje charytatywne.
 7. Pan Bogusław Olejniczak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im Króla Bolesława Chrobrego na wniosek Samorządu Uczniowskiego. Jego otwartość, komunikatywność i umiejętność wspierania uczniów w rudnych sytuacjach sprawia, że jest dla nas autorytetem – piszą uczniowie. Pan Bogusław Olejniczak jest inicjatorem i współrealizatorem licznych działań na rzecz potrzebujących dzieci. Do najważniejszych należą: pozyskiwanie funduszy na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego dla dzieci oraz pomoc w doposażeniu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” we współpracy z Fundacją Gajusz, wspieranie podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Kluczyk”, organizowanie licznych akcji charytatywnych we współpracy z różnymi organizacjami pożytku publicznego. Podsumowując działalność społeczną Pana dyrektora uczniowie cytują motto podziękowań -„ Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka”.
 8. Pani Marzena Podsiedlik – dyrektor Bursy Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na wniosek Młodzieżowej Rady Bursy. Zastępuje matkę i ojca każdemu z dużej grupy młodzieży z Ukrainy. Skutecznie integrują młodzież polską i ukraińską. Jest organizatorem: udziału młodzieży w wydarzeniach kulturalnych, dodatkowych lekcji języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej. Jest skutecznym mediatorem i świetnym psychologiem. Młodzież uważa, że na szczególną uwagę zasługuje Jej umiejętność odkrywania talentów i rozpoznawania diamentów, które w umiejętny sposób potrafi szlifować. W swoich działaniach i wymaganiach jest konsekwentna, w relacjach z młodzieżą bezinteresowna. Działa z pasją i zaangażowaniem.
 9. Pani Barbara Rożniakowska – bibliotekarka XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi na wniosek społeczności szkolnej. Od wielu lat motywuje i zachęca uczniów szkoły do pracy na rzecz innych dzieci. Sama z zaangażowaniem uczestniczy w wielu przedsięwzięciach. Wraz z uczniami pakuje paczki na imprezę choinkowo-noworoczną organizowaną przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka, organizuje zbiórkę funduszy w ramach akcji „Szkoło Pomóż i Ty”. Angażuje uczniów w różne akcje charytatywne, w pomoc przy zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych młodzieży niepełnosprawnej.

10.  W tym wyjątkowym roku, w związku z 40-leciem powstania Komitetu Dziecka na wniosek Prezydium Stowarzyszenia postanowiliśmy przyznać dodatkowe Medale osobom, które w czasie działalności Stowarzyszenia przez lata pomagały i nadal pomagają dzieciom pełniąc rolę bezinteresownego wolontariusza. To Oni piszą, realizują i rozliczają projekty na rzecz potrzebujących dzieci. Są wsparciem w różnych działaniach Stowarzyszenia począwszy od opieki medycznej, poprzez różne czynności organizacyjne przy przedsięwzięciach Komitetu Dziecka aż do finansowania i rozliczania turnusów rehabilitacyjnych i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych. Bez Ich zaangażowania Stowarzyszenie do dziś by nie przetrwało.  Są to:

 • Pani Halina Gmaj-Budziarek – Zastępca Naczelnej Pielęgniarki w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Spornej,

 

 • Pan Bogusław Tyka – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,

 

wolontariusze działający w Stowarzyszeniu Komitet Dziecka

 • Pani Danuta Adamska
 • Pani Grażyna Bogacka
 • Pani Barbara Maciejewska
 • Pani Elżbieta Małkowska
 • Pani Bogda Pyć
 • Pani Lidia Śliwińska
 • Pani Anna Walczak

11.

Medal zbiorowy – Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi na wniosek Samorządu Uczniowskiego. W szkole propagowana jest idea wolontariatu – 16 nauczycieli posiada Certyfikaty Koordynatorów Pracy Wolontariackiej. Szkoła Podstawowa nr 174 na tle innych wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz potrzebujących. Należy do klubu Szkół UNICEF i bierze udział we wszystkich akcjach podejmowanych w celu zapewnienia wsparcia dzieciom z krajów afrykańskich m.in. szczepionek, żywności czy dostępu do wody. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Bierze udział w akcjach pomocy dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka. Wspiera Domowe Hospicjum dla Dzieci oraz podopiecznych Fundacji „Gajusz”. Uczestniczy w akcji „podziel się Wigilią”. Angażuje się w działania podejmowane na rzecz dzieci we współpracy z Kołem Środowiskowym TPD Łódź-Górna. Dwa razy w roku dorośli związani ze szkołą oddają honorowo krew. W ramach projektów na rzcz społeczności lokalnej Szkoła jest organizatorem spartakiady dla przedszkolaków. Uczniowie Uczestniczą w akcji czytania dzieciom. Szkolny Teatrzyk „Na opak” i klasy organizują przedstawienia dla przedszkoli i mieszkańców osiedla. Za swoją działalność Szkoła została uhonorowana licznymi certyfikatami i tytułami.